Grattis till din nominering! Här nedanför kan du läsa om hur du gör för att acceptera nomineringen och gå vidare i processen.

Att bli nominerad betyder att du har personer i din närhet som har förtroende för dig och som tror på din förmåga att bidra, påverka och skapa förändring. Vi vill gratulera dig till det förtroendet! 

Acceptera din nominering

För att gå vidare i processen behöver du acceptera din nominering. Det gör du genom att logga in i plattformen som hanterar nomineringar och motioner och sedan acceptera nomineringen. Här kan du också tacka nej till nomineringen. Och även om du först tackar ja har du alltid möjlighet att dra tillbaka din kandidatur om du vill. Låter du bli att logga in och svara ja/nej så betraktas det som ett nej.

Svara på frågor och skapa din presentation

Väljer du att acceptera nomineringen, vilket vi självklart hoppas, så kommer du att få presentera dig själv genom att svara på några frågor inne i plattformen, om dina styrkor, drivkrafter och tidigare erfarenhet. Presentationen ger kongressombuden en uppfattning om dig och vad du brinner för och används av valberedningen när de tar fram sina förslag.

Förbered din presentation så snart som möjligt efter att du har blivit nominerad. En rekommendation är att först läsa beskrivningen av rollen du är nominerad till.

Du kan ta del av frågorna nedan och förbereda dig innan du loggar in i plattformen där du skickar in dina svar. Då kan du kopiera och klistra in din text från till exempel Word..

Frågor du kommer få svara på

  • Din yrkeslegitimation?
  • Din nuvarande befattning?
  • Uppdrag inom Vårdförbundet?
  • Dina viktigaste frågor?
  • Din bakgrund?
  • Dina främsta styrkor?
  • Vilka utmaningar tror du kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet under kommande kongressperiod?
  • Annat som du tycker är viktigt att berätta om?
  • Kongressen ska välja mig därför att
  • Detta betyder demokrati för mig

Förbered också en porträttbild på dig som du kan ladda upp i samband med att du svarar på frågorna inne i plattformen.

Logga in i plattformen för att svara på frågor och skapa din presentation