Vårdförbundet är medlemmar i nordiska yrkesorganisationer och fackliga sammanslutningar. Vi samarbetar för att utbyta kunskap och erfarenheter och för att kunna påverka utvecklingen av våra yrken och våra villkor.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor Dansk Sygeplejerad 
www.dsr.dk

Finlands sjuksköterskeförbund (finska) 
www.sairaanhoitajaliitto.fi

Sjuksköterskeföreningen i Finland (svenska) 
www.sffi.fi

Islands sjuksköterskeförening 
www.hjukrun.is

Norsk Sykepleierforbund 
www.sykepleierforbundet.no

SSN - Sjuksköterskornas Samarbete i Norden 
www.ssn-norden.dk

Barnmorskor

Danske Jordemoderforeningen 
www.jordemoderforeningen.dk

Den Norske Jordmorforening 
www.jordmorforeningen.no

Finlands Barnmorskeförbund: Suomen Kätilöliiton toimisto 
www.suomenkatiloliitto.fi

Nordisk Jordemor Förbund, NJF. 
www.sykepleierforbundet.no (Jordemorforbundet)

Biomedicinska analytiker

Danske bioanalytikere 
www.dbio.dk

Association of Medical Laboratory Technologists (Finland)
www.bioanalyytikkoliitto.fi

Meinataeknafelag Islands 
www.bhm.is

Norsk Bioingeniørfaglig Institutt
www.nito.no

Nordisk Medisinsk Laborantgruppe, NML.

Röntgensjuksköterskor

Foreningen af Radiografer i Danmark 
www.radiograf.dk

Norsk Radiografforbund 
www.radiograf.no

Nordisk facklig samarbetsorganisation

Nordens offentliganställdas fackliga samarbetsorganisation, NOFS 
www.nofs.org

Studenter

Nordiske Sykepleierstudenters Kontaktforum, NSSK