Material Hälsosamma arbetstider

Att arbeta skift och natt innebär stora påfrestningar på hälsan, ökar risken för arbetsskador och misstag i arbetet som kan leda till vårdskador. Skift och nattarbete påverkar även det sociala livet negativt.

Webbutbildning: Vår arbetstid

Nu kan du ta webbkursen Vår arbetstid när det passar dig bäst! Utbildningen ger en presentation av Vårdförbundets idé om hälsosamma arbetstider och arbetstidslagen. Du får också en kort introduktion till några övriga lagar som inverkar på din arbetstid och din vårdmiljö.

Logga in i aktivitetsportalen och gå vidare till Webbutbildningar så hittar du kursen Vår arbetstid under Mina utbildningar.

Foldrar och material

Här kan du titta på några användbara foldrar som du kan beställa från medlemsbutiken och annat material från externa källor.

 Se vår infografikfilm om hälsosamma arbetstider nedan.


Filmen finns även på Vårdförbundets sida på YouTube.

Vem kan jag kontakta?

Du är välkommen att kontakta din lokala avdelning om du behöver stöd i materialet om arbetstider. Du kan även få rådgivning för medlemmar genom Vårdförbundet Direkt.

Bra scheman och eget ansvar

Genom att kombinera bra scheman med att den som jobbar skift tar ett eget ansvar för sömn och livsstil finns det goda förutsättningar att skapa arbetstider som är bra både för verksamheten och för den långsiktiga hälsan.
Hur arbetstiderna i din organisation ser ut visar på hur man använder din och dina kollegors olika kunskaper och kompetenser.


Du ska göra det du är bäst på

Din arbetstid ska fastställas i samverkan mellan dig och din chef. Då skapas möjlighet för alla att göra det de är bäst på, och därmed förutsättningar för att bättre utvärdera och utveckla vården och påverka den egna löneutvecklingen.
Alltså, alla ska göra rätt uppgifter, på rätt sätt och på rätt tid. Arbetstiderna, antalet nätter och arbete på obekväm tid, blir då olika för olika medlemmar beroende på vars och ens uppdrag.
Hälsosamt blir det om vi trivs, om vi har tid för återhämtning och om arbetstiderna passar vårt sociala liv. Det är förutsättningar för säker vård och ett hållbart yrkesliv – hela livet.

Central bestämmelse

Läs mer om Vårdförbundets centrala nattarbetstidsavtal med SKL

Vi vill uppnå:

  • Långsiktiga hållbara villkor för kunskapsförsörjningen dygnet runt
  • Acceptabla och rimliga villkor för nattarbete, där tid för återhämtning och vila ska ingå i nattarbetstiden
  • Jour och beredskap ska vara en del av arbetstiden
  • Att ob-ersättningen ska följa lönen procentuellt, på samma sätt som övertidsersättning gör idag. Obekväm arbetstid ska kunna tas ut i ledig tid eller pengar.