Stadgan beskriver Vårdförbundets grundläggande värderingar, vårt uppdrag och vår organisation. Som medlem i Vårdförbundet omfattas du av stadgarna. De är grunden för hela vår verksamhet och vår politik.

Stadgan är grunden för hur du och alla andra medlemmar i Vårdförbundet har förenats i en gemensam organisation.

Stadgan slår fast Vårdförbundets uppdrag – varför organisationen finns. Vi ska gemensamt:

  • Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll.
  • Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet.
  • Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Påverka utvecklingen i samhällsfrågor.

Stadgan beskriver även vem som kan bli medlem i Vårdförbundet och vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter du har som medlem.

De grundläggande värderingarna finns beskrivna och ansluter även till de etiska riktlinjer som är fastställda för ditt yrke. 

I stadgarna kan du också läsa mer om vilka beslut som fattas var i den demokratiska organisationen.

Stadgarna i sin helhet kan du läsa här. 

Om du vill veta mer om hur stadgarna fungerar i praktiken och ska tolkas och tillämpas så finns den informationen i det som kallas Demokratihandboken.