Förutom Vårdförbundets stipendier finns det också många andra stipendier som du som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och student kan söka. Här får du tips om hur du kan gå tillväga.

På bibliotek kan du hitta böcker om fonder och stipendier på avdelningen för referenslitteratur. Du kan naturligtvis även köpa böcker om fonder och stipendier.

Du kan även leta stipendier på olika webbplatser. Det kan även löna sig att undersöka om hemkommunen har stipendier, vilket många har för bland annat högre studier.

Stipendier att söka för dig som är sjuksköterska eller sjuksköterskestudent:

Svensk sjuksköterskeförening har fonder och stipendier som sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan söka året om. 

Signe Thorfinns stiftelse - Jönköpings län 

Stiftelsen delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län och avser aktiviteter företrädesvis rörande vård och omsorg av äldre i såväl Sverige som utomlands till Signe Thorfinns stiftelse.

Stiftelsen Dagmar & Axel Bildts donation

Stipendium avseende vila och rekreation för sjuksköterskor som på grund av hälsoskäl är i behov av hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga till Stiftelsen Dagmar & Axel Bildts donation.

Kamratförbundet Sahlgrensringen

Stipendium kan sökas för kvalificerade studier eller omvårdnadsforskning samt vårdutvecklingsprojekt och målinriktade och välplanerade studieresor och konferenser. I samtliga fall avses sjuksköterskans funktionsområde. Endast sjuksköterskor som utbildats vid Göteborgs sjuksköterskeskola (GS), Vårdhögskolan i Göteborg (VHG) eller vid Institutionen för omvårdnad (GU) och som är medlemmar i Kamratförbundet Sahlgrensringen.

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden utlyser en gång per år medel för stöd till forskning med syfte att förebygga att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning till Spädbarnsfonden.

Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions- och understödsfond

Stiftelsen delar ut bidrag till sjuksköterskor som varit verksamma i Göteborg och som på grund av hög ålder och/eller sjukdom är i behov av ekonomiskt understöd.

Mer information/för att ansöka, kontakta Ingvar Frid: 070-245 20 18, ingvar.frid@lerum.se

Stiftelsen Rödakorshemmet

Utlyser stipendier inom vårdområdet för forskning, forskarutbildning, fortbildning, vidareutbildning samt för studier och studieresor. Dessa stipendier kan endast sökas av Rödakors utbildade sjuksköterskor. Ansökan görs på särskild blankett som hämtas på Röda Korsets Högskolas hemsida. Där finns även mer information om kriterier och avgränsningar för ansökan.

Till stiftelsen Rödakorshemmet

Stipendier att söka för dig som är biomedicinsk analytiker eller biomedicinsk analytiker-student: 

Som medlem i både Vårdförbundet och IBL kan du söka stipendier via IBL två gånger om året.