Bästa studenthandledaren finns i Mjölby. Det tycker Vårdförbundet Student som utsett Ina Loarp, biomedicinsk analytiker på Mjölby Vårdcentral till årets vinnare som bästa handledare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

Årets studenthandledarpris delas ut årligen av Vårdförbundet student och går till en handledare som utmärkt sig extra positivt.

Från motiveringen: Ina har ett unikt sätt att inspirera och lära ut yrket. Genom stor kompetens och egen nyfikenhet bidrar hon till att man som student lyfts i sin yrkesroll. Hos Ina finns inga dumma frågor utan allt är välkommet och man känner sig både trygg och sedd med Ina som handledare.

En överraskad vinnare tog emot priset på sin arbetsplats, Mjölby Vårdcentral.

– Det är överväldigande. Jag hade inte ens kunnat föreställa mig att jag skulle kunna bli nominerad, jag har inte varit handledare så länge men jag tycker det är en fantastisk utmärkelse, säger Ina Loarp, biomedicinsk analytiker och vinnare av Årets Studenthandledare 2023.

Vårdförbundet Student organiserar 8000 studenter och finns till hands under medlemmarnas utbildning. Att ha en bra praktik är grundläggande och där är en engagerad handledare A och O.

– Att ha en bra handledare är avgörande för oss som studenter, för det är de som inspirerar oss till vårt yrke och vad vi ska göra, och det är otroligt viktigt för studenter att det känns tryggt på verksamheten där man har sin VFU, säger Marlene Juhl, ordförande för Vårdförbundet Student.

Vårdförbundet Student gör årligen en sammanställning av medlemmarnas upplevelse i av sin verksamhetsförlagda utbildning, den så kallade VFU-rapporten. Där påtalas vikten av bra handledarskap. Med fler handledare som brinner för sitt jobb så är det sannolikt att fler studenter fullföljer sin utbildning och kommer ut i arbetslivet.

– Genom att arbeta med studenter så smittar deras nyfikenhet av sig på mig så det blir en bra synergieffekt. Så vi lär varandra, avslutar Ina Loarp, biomedicinsk analytiker och vinnare av Årets Studenthandledare 2023.

Priset består av 25 000 kronor som vinnaren själv får förfoga över och här kan du se när pristagaren överraskas av Vårdförbundet Student på sin arbetsplats i Mjölby vårdcentral.