• Skriv en motion – ett förslag till förändring !

    En motion är ett bra sätt att föra fram din åsikt på. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker attVårdförbundet ska göra annorlunda.