För att nå framgång i vårt påverkansarbete behöver vi vara många. Var med och påverka du också!
 • Engagera dig

  Vårdförbundet är en medlemsorganisation. Det är tack vare kraften, engagemanget och kompetensen hos alla medlemmar som vi kan påverka. Det kan handla om att utveckla yrket, vården eller villkoren i din anställning, men också om att engagera sig i Vårdförbundets organisering och ställningstaganden.

 • Medlemsaktivism

  Finns det någon fråga som du känner att ni inte kommer vidare med på arbetsplatsen, där du vill driva på för att utvecklingen ska gå snabbare?

 • Påverka på arbetsplatsen

  Det går att förändra på arbetsplatsen! Vilket eller vilka sätt som ger bäst resultat beror på vilken fråga det handlar om, vad ni vill uppnå och hur beslutsvägarna ser ut på er arbetsplats. Här är några tips på hur ni kan påverka på arbetsplatsen tillsammans.

 • Aktiviteter och utbildningar

  Som medlem har du möjlighet att träffa andra medlemmar och förtroendevalda genom Vårdförbundets olika aktiviteter och utbildningar. Sök och se vad som händer nära dig.

 • Påverka genom medier

  Du som enskild medlem kan också påverka genom medier. Att skriva en insändare, prata med journalister och vara aktiv i sociala medier är olika sätt att uppmärksamma politiker, beslutsfattare och allmänhet på hur hälso- och sjukvården utvecklas och hur dina villkor ser ut – och vad du vill förändra.

 • Påverka via sociala medier

  Hur kan du påverka via sociala medier?

 • Skicka motioner till Vårdförbundet

  Vårdförbundet är en medlemsstyrd organisation och alla medlemmar kan vara med och påverka verksamheten och politiken. Ett sätt är att skicka in en motion.

 • Höjda röster! Digital dialog med Vårdförbundets medlemmar för ett bättre vårdsverige

  Höjda röster!

  Från den 20 april till 31 maj pågick en dialog med vårdsverige för att ta tempen på vad Vårdförbundets medlemmar tänker och tycker, nu och inför framtiden. Dialogen kallas Höjda röster. Resultatet av Höjda röster kommer presenteras vid en digital nationell mötesplats den 15 juni 2021 där alla är välkomna att delta.