Om du byter arbete under ditt yrkesliv så kan det innebära att du också byter avtalsområde för tjänstepension i de fall du byter sektor. Det kan till exempel handla om att du går från region till privat verksamhet. Då kan det vara klokt att undersöka vad det innebär för din pension, inte minst om du närmar dig pensionsåldern.

Ett råd är att kontakta din arbetsgivare för att få en prognos över hur pensionen blir om du stannar kvar i anställningen till din önskade pensionsålder jämfört med hur prognosen blir om du slutar anställningen. Kontakta också din nya arbetsgivare för att få en prognos över hur din pension kommer att se ut vid en anställning fram till din önskade pensionsålder.

Verksamhetsövergång

Om det är fråga om verksamhetsövergång kan kompensation för eventuellt försämrad pension ske genom extra inbetalning av premie till tjänstepension (så kallad tilläggspremie).

Anställda som vid verksamhetsövergång uppbär sjukpenning/sjukersättning helt eller delvis kan vara förhindrade att ingå i nytt pensionssystem. Då måste en lösning nås, till exempel genom att arbetsgivaren ansöker om att den anställde får kvarstå i gamla tjänstepensionssystemet.

Ta alltid kontakt med Vårdförbundet när det gäller en verksamhetsövergång.

Flera deltidsanställningar

Se upp med flera olika deltidsanställningar under beräkningsperioden för pensionen. Läs mer om det på sidan Flera deltidsanställningar.