Status för löneöversyn 2024. Bilden uppdateras varje vecka. Är informationen den samma som förra veckan har inget nytt hänt.

Avtalsrörelse 2024

Under 2024 kommer det centrala kollektivavtalet förför dig i region, kommun och kommunalt företag att förhandlas om. Om de nationella förhandlingarna drar ut på tiden kan även den lokala löneöversynen försenas .Följ denna sida för uppdateringar om den lokala löneöversynen.

Vill du få mer information om Vårdförbundet och avtalsrörelsen 2024? 

Klicka här för mer information!

Mer om lön

Vill du ha mer information om löneöversyn och lönesamtal? Eller är du intresserad av att delta i en digital utbildning eller få mer information om Vårdförbundets populära lönecoaching?

På förbundets webbsida om lön hittar du allt detta och mycket mer.

Till sidan: Allt om din lön

Om löneprocessen 

Här får du information om hur löneprocessen går till och vad som kan vara bra att tänka på.

Bra att veta

Innan central avstämning är din lön inte fastslagen, du kan fortfarande påverka den. Vi medlemmar påverkar lönen och processen i flera olika steg och forum.   

Löneprocessen 

1.  Lönen börjar i politikens budget. Här möter vi politiken om varför våra yrkesgrupper behöver premieras och vad vi behöver. Vi har belyst bland annat ojämställda löner och särskilt yrkesskickliga. 

2. Chefer på arbetsplatserna har medarbetarsamtal och diskuterar hur man trivs på arbetsplatsen och vad man behöver för att kunna utvecklas i arbetslivet och sin profession. 

3. Avdelning Uppsala författar särskilda yrkanden till arbetsgivarna vad de behöver satsa på, vilka som de behöver premiera och varför samt vad vi behöver i vår löneprocess. 

4. Deadlines för de olika delarna i löneprocessen överenskoms i en överläggning mellan arbetsgivaren och avdelning Uppsala. Här lämnar vi även våra yrkanden. 

5. Arbetsgivaren har efter överläggningen lönesamtal med oss medlemmar där man diskuterar de prestationer som man haft utifrån verksamhetens mål, effektivitet, produktivitet och utveckling. Detta utgår från lokala lönekriterier.  

6. Efter lönesamtalen bedömer varje avdelningschef vilken löneförhöjning hen vill ge till varje individ. Alla dessa listor samlas sedan inom arbetsgivaren och skickas till avdelning Uppsala. Vi utgår från en dialogmodell i löneprocessen vilket innebär att chefen och medarbetaren ska tillsammans diskutera hur ens prestationer ser ut och argumenterar fram en adekvat löneförhöjning. I slutändan är det alltid arbetsgivaren som sätter lönen oavsett vilken modell man har. 

7.  I dialogmodellen granskar avdelning Uppsala förslaget på lönerna som inkommit från arbetsgivaren för att upptäcka eventuella lagbrott (som diskriminering, föräldraledighet osv).  

8.  Under tiden vi granskar förslaget på lönerna kan cheferna ge ett lönebeskedssamtal till medarbetarna där de informerar om vilken löneförhöjning de planerar att ge. Du som medlem har här möjlighet att fortsätta dialogen med din chef och kan förändra det förslaget till lön. Cheferna kan skicka in ett nytt förslag till oss. 

9. Efter granskning har vi en central avstämning med arbetsgivaren och diskuterar om alla haft lönesamtal, hur utfallet blev i sin helhet och belyser eventuella lagbrott.  

10.  När avstämningen förklaras avslutad gäller den nya lönen.  

Vi har lönegrupper där flera förtroendevalda träffas och författar yrkanden och lägger upp strategier hur vi ska ta nästa steg. Hos vissa arbetsgivare deltar även förtroendevalda i de centrala mötena.  

Tänk på att:

Din lön är inte satt förrän vi haft den centrala avstämningen med arbetsgivaren. Därför kan du fortsatt påverka din chefs förslag till lön. 

Industrins märke används som riktlinje för budgetering av lön på svensk arbetsmarknad. Vanligtvis ligger den på cirka 2 procent, år 2023 förändrades den till 4,1 procent.