Vill du göra din specialistutbildning som en del av din anställning? Här finns tips på vad du kan göra för att AST blir verklighet på din arbetsplats.

Fråga efter AST på din arbetsplats

Just nu pågår planer i många delar av landet om att införa utbildningsanställningar. Hur ser det ut i din region? Berätta för din chef att du är intresserad av AST och skulle söka en utbildningsanställning ifall möjligheten fanns. Om vi är många som berättar om AST och frågar efter utbildningsanställningar på våra arbetsplatser ökar vi möjligheten att det ska bli verklighet.

Vid utvecklingssamtalet

Du kan lyfta frågan med din närmaste chef, till exempel vid det årliga utvecklingssamtalet. Prata gärna med dina kollegor. Kanske är ni flera som är intresserade och kan lyfta frågan tillsammans till exempel på en arbetsplatsträff. Din chef kan i sin tur påverka arbetsgivaren genom att berätta om modellen för arbetsgivaren och beskriva behovet av specialistutbildade i just er verksamhet.

När du söker nytt jobb

Ett annat utmärkt tillfälle att fråga om AST är när du söker nytt jobb. Att få löfte om AST kan vara ett av de villkor du har med dig i din förhandling och som du ska väga in när du bestämmer dig för en anställning. Kom ihåg att få löftet om AST skriftligt.

Kontakta din lokala avdelning

Kontakta gärna din lokala avdelning i Vårdförbundet och fråga hur de arbetar för att AST ska bli verklighet där du jobbar. Förtroendevalda i din avdelningsstyrelse kontaktar också gärna din arbetsgivare och berättar mer om AST.