Medlemmar berättar om personcentrerad vård

Hur är det att jobba personcentrerat? Hur gör man? Vad får det för resultat? Här kan du ta del av medlemmars berättelser om personcentrerad vård.
  • Helena Bergius, vårdenhetschef på SAHB

    Personcentrering pågår

    På en av enheterna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har hela personalen gått Vårdförbundets studiecirkel om personcentrerad vård. Och trots att cirkeln nu är avslutad så kommer de fortsätta avsätta tid att reflektera över hur verksamheten kan utvecklas vidare. Vårdenhetschefen Helena Bergius har också tagit steg för att personcentrera ledarskapet, bland annat genom en ny form av medarbetarsamtal.

  • Hanna Lundstedt

    Det viktiga är mötet mellan människor – det är ett hantverk i sig

    Hanna Lundstedt är sjuksköterskan och Vårdförbundsmedlemmen som samordnar omställningen till personcentrerad vård i landstinget Sörmland. Det sker framförallt genom konkreta verksamhetsnära utvecklingsprojekt.