Hur är det att jobba personcentrerat? Hur gör man? Vad får det för resultat? Här kan du ta del av medlemmars berättelser om personcentrerad vård.
 • Ambulanssjukvård på ett nytt sätt

  Se filmen om ambulanssjuksköterskan och forskaren Andreas Rantalas arbete med att implementera personcentrerad vård inom ambulanssjukvården.

 • Lyckade projekt i personcentrerad vård på vårdkonferens i Milano

  Den 13-15 juni i år presenterade två av Vårdförbundets medlemmar sina projekt i Milano på vårdkonferensen EHMA, European Health Management Association. Projekten är personcentrerade och har bland annat bidragit till snabbare cancerbehandling.

 • Helena Bergius, vårdenhetschef på SAHB

  Personcentrering pågår

  På en av enheterna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har hela personalen gått Vårdförbundets studiecirkel om personcentrerad vård. Och trots att cirkeln nu är avslutad så kommer de fortsätta avsätta tid att reflektera över hur verksamheten kan utvecklas vidare. Vårdenhetschefen Helena Bergius har också tagit steg för att personcentrera ledarskapet, bland annat genom en ny form av medarbetarsamtal.

 • Hanna Lundstedt

  Det viktiga är mötet mellan människor – det är ett hantverk i sig

  Hanna Lundstedt är sjuksköterskan och Vårdförbundsmedlemmen som samordnar omställningen till personcentrerad vård i landstinget Sörmland. Det sker framförallt genom konkreta verksamhetsnära utvecklingsprojekt.