Lön är en av de viktigaste frågorna för biomedicinska analytiker (BMA) och övriga medlemmar i Vårdförbundet. Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om lönenivåer och löneutveckling för biomedicinska analytiker.

Vill du få stöd när det gäller din egen lön? Läs våra bästa tips inför löneförhandlingen, 12 tips inför lönesamtalet eller ta hjälp av Vårdförbundets lönecoacher. Nu finns även en helt ny digital guide, som Vårdförbundets lönecoacher satt samman.

Logga in eller bli medlem för att ta del av all lönestatistik.

Är du intresserad av lönerna för någon av de andra yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar? Läs om sjuksköterskors, barnmorskors och röntgensjuksköterskors löner.

Därför är statistiken eftersläpande

De flesta uppgifterna om lönenivåer är från 2019. Att lönestatistiken har relativt lång eftersläpning beror på att både arbetsgivarna och vi på Vårdförbundet behöver bearbeta statistiken innan den publiceras. Läs mer om var statistiken kommer ifrån.

Hur har coronapandemin påverkat biomedicinska analytikers löner? 

Under coronapandemin har biomedicinska analytiker hamnat i fokus. Det är en yrkesgrupp som dragit ett tungt lass och varit en viktig kugge i den omfattande covidtestningen. I en Novusundersökning som Vårdförbundet låtit göra framkom att över 80 procent av alla biomedicinska analytiker har upplevt fysiska eller psykiska besvär till följd av den höga arbetsbelastningen under pandemin. Några av Vårdförbundets medlemmar i Västra Götalandsregionen skriver om hur pandemin accentuerat behovet av skäliga löner och god löneutveckling för biomedicinska analytiker.  

Vad är medellönen för biomedicinska analytiker?

År 2020 var medellönen för en biomedicinska analytiker som arbetar i region 33 281 kronor i månaden innan skatt.  Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg, men inte till exempel tillägg för arbete på obekväm arbetstid. Motsvarande siffra för privat sektor var 34 877 kronor i månaden innan skatt.

Tänk på!

Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. När den överenskomna tiden för arbetsuppgifterna har passerat är det fritt fram för arbetsgivaren att ta bort det extra ansvaret och därmed lönetillägget. Det är därför viktigt att grundlönen är bra.

Vad är ingångslönen för en biomedicinsk analytiker 2021?

Vi på Vårdförbundet pratar hellre om förstagångslön än ingångslön. Vad förstagångslönen är för nyexaminerade biomedicinska analytiker skiljer sig åt beroende på bland annat sektor och typ av tjänst. All typ av kunskap och tidigare erfarenhet som kan komma till nytta i arbetet ska vägas in i lönen. Förstagångslönerna för biomedicinska analytiker inom region var 2020 cirka 28 000–30 000 kronor i månanden.

Tänk på!

Arbetsgivare kan ibland ge intrycket att det finns en fastställd ingångslön. Detta stämmer inte, utan enligt kollektivavtalet tillämpas individuell lönesättning – du och arbetsgivaren förhandlar fram din förstagångslön.

Hur ser löneutvecklingen ut för biomedicinska analytiker?

Löneutvecklingen för biomedicinska analytiker genom arbetslivet har historiskt sett varit dålig. Vårdförbundet har arbetat och fortsätter arbeta hårt för att förändra detta, och det syns vissa förbättringar. Vårt mål är att biomedicinska analytiker ska fördubbla sin lön under ett yrkesliv.

I det centrala kollektivavtal som gäller till och med mars 2022 (HÖK 19) finns en tydlig prioritering av höjda löner för särskilt yrkesskickliga och att erfarenhet ska löna sig samt krav på ökad lönespridning, möjlighet till lönekarriär och en god löneutveckling under hela arbetslivet. Halvvägs in i avtalsperioden syntes att en del arbetsgivare prioriterat särskilt erfarna och yrkesskickliga biomedicinska analytiker, men att det finns mer att göra.

Hur har biomedicinska analytikers löner utvecklats de senaste åren?

Läs om vilka regioner som hade den bästa och sämsta löneutvecklingen mellan 2019 och 2020

Offentlig sektor

Mellan 2019 och 2020 ökade en biomedicinsk analytikers lön med i snitt 4,0 % eller 1 278 kronor i månaden.

Privat sektor

Mellan 2019 och 2020 ökade en biomedicinsk analytikers lön med i snitt 2,6 % eller 910 kronor i månaden. De här uppgifterna kommer från Vårdföretagarna, som är den största arbetsgivarorganisationen inom privat sektor.

Löneutveckling privat och offentlig sektor

Särskilt yrkesskickliga biomedicinska analytiker ska prioriteras

Det sifferlösa centrala kollektivavtalet har varit positivt för utvecklingen av biomedicinska analytikers löner de senaste åren, med årliga löneökningar över det så kallade industrimärket. Men fördelningen av löneökningarna har tidigare varit sned, mer har lagts på de unga och mindre erfarna. Vårdförbundets mål är att erfarna och särskilt yrkesskickliga ska ha en löneökning på 10 000 kronor i månaden mellan 2019 och 2022.

Hur får man högre lön som biomedicinsk analytiker?

Några saker en biomedicinsk analytiker kan göra för att höja sin lön: Vara med i Vårdförbundet, ställa krav vid löneförhandling, byta tjänst och vidareutbilda dig till exempelvis cytodiagnostiker. Här kan du läsa om vad Vårdförbundet gör för att höja din lön och vad du själv kan göra för att få högre lön.

Tänk på!

Det är vid löneförhandlingen när du börjar en ny tjänst du som biomedicinsk analytiker verkligen kan påverka din lön. Senare under anställningen har du endast lönesamtal, och då är möjligheterna att höja din lön inte lika stora. Få kunskap om hur en professionell löneförhandling ska gå till här

Inom vilken verksamhet tjänar biomedicinska analytiker bäst?

De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom hälso- och sjukvården –på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Biomedicinska analytiker arbetar även inom läkemedelsindustrin, på privata analysföretag, som forskare, på kriminaltekniska laboratorier och på statliga myndigheter. Logga in eller bli medlem för att ta del av lönestatistik för olika typer av verksamheter.

Inom vilken region tjänar biomedicinska analytiker bäst?

En majoritet av alla biomedicinska analytiker är anställda av regionerna. År 2020 var snittlönen för biomedicinska analytiker högst i följande regioner:

  • Stockholm (35 076 kr/mån)
  • Norrbotten (34 730 kr/mån)
  • Västmanland (34 612 kr/mån)

Läs om vilka regioner som hade bäst respektive sämst löneutveckling mellan 2019 och 2020.

Mer lönestatistik för biomedicinska analytiker

Logga in eller ansök om att bli medlem i Vårdförbundet för att ta del av all lönestatistik. Där kan du bland annat jämföra med andra i samma sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Pluggar du till Biomedicinsk analytiker?

Om du blir studentmedlem får du tillgång till all vår lönestatistik, coachning, utbildningar och mycket mer. Det kostar 150 kr – för hela studietiden.

Jag vill bli medlem!