Lön är en av de viktigaste frågorna för biomedicinska analytiker (BMA) och övriga medlemmar i Vårdförbundet. Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om lönenivåer och löneutveckling för biomedicinska analytiker.

Vill du få stöd när det gäller din egen lön? Läs våra bästa tips inför löneförhandlingen, 12 tips inför lönesamtalet eller anmäl dig till Vårdförbundets populära lönecoachning.

Logga in eller bli medlem för att ta del av all lönestatistik.

Är du intresserad av lönerna för någon av de andra yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar? Läs om sjuksköterskors, barnmorskors och röntgensjuksköterskors löner.

Därför är statistiken eftersläpande

De flesta uppgifterna om lönenivåer är från 2022. Att lönestatistiken har relativt lång eftersläpning beror på att både arbetsgivarna och vi på Vårdförbundet behöver bearbeta statistiken innan den publiceras. Läs mer om var statistiken kommer ifrån.

Hur har coronapandemin påverkat biomedicinska analytikers löner? 

Under coronapandemin har biomedicinska analytiker hamnat i fokus. Det är en yrkesgrupp som dragit ett tungt lass och varit en viktig kugge i den omfattande covidtestningen. I en Novusundersökning som Vårdförbundet låtit göra framkom att över 80 procent av alla biomedicinska analytiker har upplevt fysiska eller psykiska besvär till följd av den höga arbetsbelastningen under pandemin.

Några av Vårdförbundets medlemmar i Västra Götalandsregionen skriver om hur pandemin accentuerat behovet av skäliga löner och god löneutveckling för biomedicinska analytiker.  

Vad är medellönen för biomedicinska analytiker?

År 2022 var medellönen för en biomedicinska analytiker som arbetar i region 35 443 kronor i månaden innan skatt.  Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg, men inte till exempel tillägg för arbete på obekväm arbetstid. 

Tänk på!

Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. När den överenskomna tiden för arbetsuppgifterna har passerat är det fritt fram för arbetsgivaren att ta bort det extra ansvaret och därmed lönetillägget. Det är därför viktigt att grundlönen är bra.

Vad är ingångslönen för en biomedicinsk analytiker 2022?

Vi på Vårdförbundet pratar hellre om förstagångslön än ingångslön. Vad förstagångslönen är för nyexaminerade biomedicinska analytiker skiljer sig åt beroende på bland annat sektor och typ av tjänst. All typ av kunskap och tidigare erfarenhet som kan komma till nytta i arbetet ska vägas in i lönen. 

Tänk på!

Arbetsgivare kan ibland ge intrycket att det finns en fastställd ingångslön. Detta stämmer inte, utan enligt kollektivavtalet tillämpas individuell lönesättning – du och arbetsgivaren förhandlar fram din förstagångslön.

Hur ser löneutvecklingen ut för biomedicinska analytiker?

Löneutvecklingen för biomedicinska analytiker har under många år varit bra men löneläget är i snitt för lågt. Vårdförbundet arbetar för att du som biomedicinsk analytiker ska värderas utifrån din utbildning, kompetens och ansvar samt för det samhällsviktiga arbete du gör.

Hur har biomedicinska analytikers löner utvecklats de senaste åren?

KR-sektorn

Mellan 2021 och 2022 ökade en biomedicinsk analytikers lön med i snitt 5,2 % eller 1 800 kronor i månaden.

Hur får man högre lön som biomedicinsk analytiker?

Några saker en biomedicinsk analytiker kan göra för att höja sin lön: Vara med i Vårdförbundet, ställa krav vid löneförhandling, byta tjänst, anmäla dig till vår lönecoachning eller vidareutbilda dig till exempelvis cytodiagnostiker. Här kan du läsa om vad Vårdförbundet gör för att höja din lön och vad du själv kan göra för att få högre lön.

Tänk på!

Det är vid löneförhandlingen när du börjar en ny tjänst du som biomedicinsk analytiker verkligen kan påverka din lön. Senare under anställningen har du endast lönesamtal, och då är möjligheterna att höja din lön inte lika stora. Få kunskap om hur en professionell löneförhandling ska gå till här

Viktigt att kunna göra lönekarriär under hela yrkeslivet

Vårdförbundets lönepolitik innebär att medlemmarna ska ha bra förstagångslön, ha en god löneutveckling, möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid och att erfarenhet ska löna sig. Det innebär också att lönen ska vara individuell och differentierad och att vi vill se en ökad lönespridning – i takt med att din erfarenhet och yrkesskicklighet växer, ska också din lön göra det.

I flera av våra löneavtal har vi skrivningar om särskilt yrkesskickliga. Bristen på Vårdförbundets yrkesgrupper gör att det är viktigare än någonsin att kunna rekrytera och behålla erfarna och särskilt yrkesskickliga kollegor.

Det är dessa som skapar stabilitet i verksamheten, som vägleder mindre erfarna in i yrket, skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla kollegor och bidrar till en ständigt lärande organisation. De ska ha en lön och löneutveckling som speglar den insatsen.

Även mindre erfarna kollegor gynnas av en ökad lönespridning där särskilt yrkesskickliga ligger betydligt högre i lön. En god löneutveckling och möjlighet att göra lönekarriär är nämligen viktiga delar som gör ett yrke attraktivt och att unga väljer att studera till yrket.

Vad innebär särskilt yrkesskicklig?

Inom vilken verksamhet tjänar biomedicinska analytiker bäst?

De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom hälso- och sjukvården –på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Biomedicinska analytiker arbetar även inom läkemedelsindustrin, på privata analysföretag, som forskare, på kriminaltekniska laboratorier och på statliga myndigheter. Logga in eller bli medlem för att ta del av lönestatistik för olika typer av verksamheter.

Inom vilken region tjänar biomedicinska analytiker bäst?

En majoritet av alla biomedicinska analytiker är anställda av regionerna. År 2021 var snittlönen för biomedicinska analytiker högst i följande regioner:

  • Södermanland (37 206 kr/mån)
  • Stockholm (36 968 kr/mån)
  • Jämtland och Härjedalen (36 502 kr/mån)

Mer lönestatistik för biomedicinska analytiker

Logga in eller ansök om att bli medlem i Vårdförbundet för att ta del av all lönestatistik. Där kan du bland annat jämföra med andra i samma sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Studerar du till Biomedicinsk analytiker?

Välkommen som medlem och få tillgång till all vår lönestatistik, lönecoachning, utbildningar och mycket mer. Det kostar 150 kr – för hela studietiden.

Det här får du som studentmedlem