Vårdförbundet har kommit överens med Almega Vårdföretagarna Bransch Ambulans om att införa flexpension, vilket innebär en väsentlig höjning av medlemmarnas totala pension. Utöver flexpension innebär överenskommelsen bland annat också höjda OB-ersättningar och att besked ska lämnas om huruvida medarbetaren bedömts vara särskilt yrkesskicklig.

Överenskommelsen omfattar medlemmar som arbetar inom avtalet Bransch Ambulans.

De rörliga ersättningarna för OB, jour och beredskap räknas upp med värdet enligt det normerande industrimärket, vilket innebär höjningar med 4,1 % från och med 1 juli 2023 och med 3,3 % från och med 1 juli 2024.

Vårdförbundets medlemmar kommer få rejält höjda pensioner tack vare det nya avtalet om flexpension. Avtalet innebär att arbetsgivare årligen kommer sätta av ytterligare premier till medlemmars pension, utöver de 4,5 procent som redan idag sätts av till tjänstepension ITP.

– Det nya avtalet om flexpension innebär en avsevärd höjning av våra medlemmars framtida pensioner! Det är bra att även arbetsgivarna inom ambulans på privat sektor kommer höja pensioner och ge schyssta, jämställda villkor för våra medlemmar säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga

En nyhet i löneavtalen är att den som bedömts som särskilt yrkesskicklig ska informeras om det i det årliga samtalet om resultat och lön, vilket är något Vårdförbundet har arbetat för länge. 

– Vårdförbundet har arbetat hårt för högre löner till våra medlemmar. Det är positivt att arbetsgivarna nu vill fortsätta prioritera särskilt yrkesskickliga, vilket kommer bidra till ökad lönespridning och ge möjlighet för Vårdförbundets medlemmar att få en god löneutveckling i yrket över tid, säger förhandlingschef Annelie Söderberg.

Vårdförbundet ska tillsammans med Almega Vårdföretagarna Bransch Ambulans fortsatt fördjupa arbetet för särskilt yrkesskickliga genom gemensamma lönekonferenser, vilket ska leda till förbättrad löneprocess. Det gör att löneprocessen ges en gemensam ram inom Almega Vårdföretagarna för Vårdförbundets medlemmar, där särskilt yrkesskickliga blir ledord.

Parterna är även överens om att hantera nya regler rörande dygnsvila i den arbetsgrupp där förhandlingar pågår under hösten.

Sammanfattning av det nya avtalet:

  • Flexpension som ger högre pensionsavsättningar. Avsättningarna till flexpension startar 1 oktober 2024 och ska 2029 vara uppe i 2 procent av lönen, utöver befintliga avsättningar till tjänstepensionsavtalet ITP.
  • Höjningar av rörliga ersättningar i enlighet med industrimärkets 4,1 procent från 1 juli 2023 och 3,3 procent från 1 juli 2024.
  • I det årliga lönesamtalet ska den som bedömts som särskilt yrkesskicklig informeras om det.
  • Parterna ska på central nivå årligen gemensamt följa upp övertids- och mertidsuttag.
  • Parterna ska utreda om dagens krontalsberäkning av rörliga ersättningarna OB, jour och beredskap kan beräknas i procent.
  • Parterna åtar sig ett nytt gemensamt arbete med sikte på kompetensförsörjning inom privat ambulans.
  • Dygnsvilobestämmelser förhandlas i arbetsgrupp under hösten 2023.
  • Löne- och villkorsavtalen gäller från 1 oktober 2023 och löper tills vidare.