Som nyexaminerad sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska eller röntgensjuksköterska kommer du ut på en arbetsmarknad där din kunskap är hett eftertraktad. Du har valt ett utvecklande och ansvarsfullt yrke och har med all säkerhet en spännande karriär framför dig!

När du går från att vara student till yrkesverksam finns det en hel del du behöver tänka på. Du har ett samhällsuppdrag och ett personligt yrkesansvar som bekräftas av din legitimation. Din kunskap behövs!

Många frågor som nyexaminerad

Använd Vårdförbundet efter dina behov. För information, råd och coachning för att utvecklas i din profession.

Många har frågor som rör medlemskap i Vårdförbundet och a-kassan. Och hur fungerar det där med legitimationen egentligen?

En annan vanlig fråga är vad man ska tänka på när man söker jobb. I faktarutan nedan hittar du våra tips om vad du ska tänka på inför jobbsökande, anställningsintervju och anställningen. Ta kontakt med Vårdförbundet om du känner dig osäker eller helt enkelt behöver bli peppad inför anställningsintervjun.

Läs gärna foldern Redo för framtiden

Från studentmedlem till yrkesverksam medlem

När du som är studentmedlem tar examen kvarstår du automatiskt som medlem i Vårdförbundet. Meddela Vårdförbundet vilken din nya arbetsplats är så att du blir medlem i rätt lokalavdelning. Då säkerställer du också att du får relevant information och stöd.

Gör ändringsanmälan direkt här på webbplatsen. De första 6 månaderna i ditt medlemskap som yrkesverksam betalar du bara 100 kronor. Först därefter övergår du att betala ordinarie medlemsavgift. 

Inte studentmedlem – vill bli medlem

Du som inte är studentmedlem kan självklart bli medlem i Vårdförbundet direkt här på vår webbplats. Varmt välkommen in i Vårdförbundets professionella gemenskap!

Om du inte börjat jobba

Även om du ännu inte börjat jobba eller om du går som "timvikarie" kan du bli medlem i Vårdförbundet. Är du arbetslös anger du detta i din ansökan i fälten som handlar om anställning.

Du som har timvikariat anger detta under "anställning". I rutorna som handlar om lön och annan ersättning anger du hur mycket du beräknar att tjäna på medelantalet timmar du jobbar per månad.

Arbetslöshetskassa

Som medlem i Vårdförbundet är man inte automatiskt medlem i a-kassan. Vårdförbundet samarbetar med Akademikernas a-kassa. här kan du ansöka om medlemskap till a-kassan. 

Kom ihåg att ansöka om legitimation

I Sverige är det lag på att alla yrkesverksamma sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker ska ha legitimation. Det är viktigt att du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen.

Vårdförbundet för dig som är ny i yrket

Kom ihåg att du är en auktoritet i kraft av din kunskap och att du gör skillnad. Ditt bidrag till vården och dess utveckling ska ge resultat i din plånbok. Du har ett viktigt samhällsuppdrag och ett personligt yrkesansvar i och med din legitimation. Det ska avspeglas i värderingen av det arbete du utför.

Vårdförbundet arbetar för att stärka din professionella identitet och förändra värderingen av yrket i samhället.

Stort lycka till i ditt kommande yrkesliv!