I vår inköpspolicy hittar du information om vad du som förtroendevald bör tänka på vid inköp. I den finns de krav som förbundet ställer på leverantörer, varor och tjänster.

Vårdförbundets inköpspolicy ska fungera som hjälp i upphandlings- och inköpsarbetet och bidra till:

  • behovsprövade och kostnadseffektiva inköp
  • enhetlig och transparant inköpsprocess
  • kvalitetssäkrade inköp som tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter överensstämmande med Vårdförbundets värderingar och Vårdförbundet som en Fair Union.

Inköpspolicy (pdf)

Vid samtliga inköp ska du alltid meddela leverantören att ditt tresiffriga avdelningsnummer måste anges som er referens på fakturan.

Adress och nummer för fakturor

Pappersfakturor ska adresseras och skickas till:
Vårdförbundet, 802001-5239 FE54134, Box 4, 737 21 Fagersta

Fakturor som e-postas (PDF-fakturor) ska skickas till:
8020015239@kollektorinvoice.se

Ange postadress:
Vårdförbundet, 802001-5239 FE54134, Box 4, 737 21 Fagersta

GLN-nummer e-fakturor:
7368020015231

Kontakt

Vid frågor kan du i första hand vända dig till din avdelnings enhetschef alternativt kontakta ekonomigruppen på info.ekonomi@vardforbundet.se.