Vårdförbundet har kommit överens med Arbetsgivaralliansen om nytt avtal för branschen Vård och Omsorg. Avtalet sträcker sig fram till sista september 2025 och ger löneökningar med 4,1 % det första året och 3,5 % resten av avtalsperioden.

Vårdförbundet har lyckats få igenom flertalet av yrkandena i förhandlingarna. Avtalet kommer ge Vårdförbundets medlemmar höjd pension i och med att parterna även kommit överens om ett flexpensionsavtal. Det innebär att det redan 2024 kommer sättas av ytterligare 1,3 % av var och ens löneökningsutrymme till medlemmarnas pensioner. Det kommer innebära höjd pension för de medlemmar som arbetar inom Arbetsgivaralliansens avtalsområde.

– Det är särskilt glädjande att Arbetsgivaralliansen ser värdet av att erbjuda schyssta villkor så att deras arbetsgivare kan vara attraktiva och säkra rätt kompetens för framtiden. Kompetensförsörjningen är den största utmaningen för hälso- och sjukvården och genom att införa flexpension som kommer ge Vårdförbundets medlemmar rejäla höjningar av deras pensioner visar Arbetsgivaralliansen att de har arbetsgivare som är beredda att erbjuda jämställda och schyssta villkor, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.  

Parterna är även överens om att hantera förhandlingar om dygnsvila separat i en arbetsgrupp som ska förhandla bestämmelserna under kommande höst.

– Det har delvis varit tuffa förhandlingar där de stora frågorna om flexpension och dygnsvila varit särskilt viktiga för Vårdförbundet. Arbetsgivaralliansen har i förhandlingarna varit en ansvarstagande part och vi har tillsammans lyckats lösa dessa frågor, säger förhandlingschef Annelie Söderberg. 

Andra nyheter är att det lönesättande samtalet ska dokumenteras skriftligen genom att chef ska ange och motivera lönesättningen. Parterna kommer också tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda omfattningen av deltidsarbete samt anledningar till att arbetstagare arbetar deltid. Utifrån resultatet ska parterna föreslå insatser för att öka andelen heltidsarbetande.

Sammanfattning av det nya avtalet:

  • Avtalet gäller från och med 1 maj 2023 fram till 30 september 2025.
  • Löneökningar det första året med 4,1 % och med 3,5 % resten av avtalsperioden.
  • Införande av flexpension som innebär att alla som arbetar på avtalet får ytterligare 1,3 % i avsättning till sin pension från och med år 2024.
  • Dygnsvilobestämmelser kommer förhandlas i en arbetsgrupp under hösten 2023.
  • Lön och motivering till denna kommer framöver att även meddelas skriftligt.
  • En arbetsgrupp ska utreda omfattningen av deltidsarbete och föreslå insatser för att öka andelen heltidsarbetande. 

Har du frågor om det nya avtalet kontakt gärna Vårdförbundet Direkt på telefonnummer 0771 – 420 420.