Vårdförbundets gemensamma resurser ska användas ansvarsfullt och effektivt, vi ska ha god administration och transparens i hur vi använder våra pengar. Här kan du läsa om några viktiga ställningstaganden och riktlinjer.

Hur ställer sig Vårdförbundet till alkohol och representation?

Vårdförbundet har en restriktiv inställning till alkohol. Vi har en alkohol- och representationspolicy som gäller hela organisationen, det vill säga både förtroendevalda och medarbetare.

När vi exempelvis har julmiddag ingår vatten och lättöl till maten. Eventuell alkoholhaltig dryck får bekostas av den enskilda personen.

Här kan du ta del av vår alkohol- och representationspolicy som är beslutad av förbundsstyrelsen.

Äger Vårdförbundet fastigheter eller bostadsrätter? Vilka regler gäller här?

Vårdförbundet äger sex mindre bostadsrätter i Stockholm där förtroendevalda och tjänstemän från andra delar av landet kan bo när de arbetar och verkar i Stockholm. De är till för personer som egentligen har sitt boende på annan ort. Vår förbundsordförande exempelvis bor i en av lägenheterna under vardagarna eftersom hon har sin familj och sitt boende i Göteborg. Ingen av de som bor i lägenheterna får behålla dem när de slutar i sitt uppdrag. De förmånsbeskattas också för att de får bo där.

Hur lägenheterna används och av vem regleras i en lägenhetspolicy beslutad av förbundsstyrelsen.

Vårdförbundet äger dessutom förbundshuset på Adolf Fredriks Kyrkogata i Stockholm, där nationella kansliet har sina ordinarie kontorslokaler. Det är en investering från 70-talet. Vi kan inte ha billigare kontorslokaler än att vi äger huset själva.

Är Vårdförbundet delägare i någon typ av restaurang- eller konferensverksamhet?

Vårdförbundet äger inte någon restaurangverksamhet. Däremot äger Vårdförbundet 0,1 procent i konferensanläggningen Bergendal i Sollentuna där TCO är huvudägare. 0,1 procent motsvarar 22 andelar av 20 827 andelar i den ekonomiska föreningen.

Har Vårdförbundet några reseriktlinjer och något miljöarbete?

Vårdförbundet har en resepolicy. Huvudprincipen är att resa kollektivt. Vi ska välja allmänna kommunikationer, tåg och buss, i första hand. 

Vi har internationella åtaganden och utbildningsprojekt som innebär internationella resor. Vi är solidariska med sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i andra länder, så som vår stadga uttrycker.

Vårdförbundet är miljödiplomerat, vi är medlemmar i Fairtrade och vid inköp väljer vi Fairtradeprodukter i möjligaste mån.

Har Vårdförbundet någon inköpspolicy?

Vårdförbundet har en inköpspolicy som reglerar hur inköp ska gå till. Policyn gäller alla upphandlingar och inköp som görs av anställda och förtroendevalda på uppdrag av Vårdförbundet.

Vårdförbundet är en Fair Union. Det är när vi gör inköp vi kan förhandla och ställa krav på leverantör, tjänster och varor, till exempel ur hållbarhetssynpunkt. Policyn fungerar som ett stöd i upphandlings- och inköpssituationer.

Vid val av leverantör ska hänsyn tas till kraven i inköpspolicyn och att våra etiska normer respekteras. Samma krav gäller både för inköp av tjänster och varor. Då varor köps ska i första hand miljö- och Fair Trade-märkta produkter väljas.

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor?

Vårdförbundets medlemsservice, Vårdförbundet Direkt, är till för både medlemmar och förtroendevalda. På vår medlemsservice finns rådgivare som svarar på frågor alla vardagar mellan klockan 8 och 18. Telefonnumret är 0771-420 420. Det går också att skicka in frågor via vårt webbformulär.