Lokal valberedare

Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i Vårdförbundet. Som lokal valberedare har du i uppdrag att ta emot nomineringar av kandidater till lokal styrelse och kongressombud inför valen på årsmötet. Du förbereder förslag inför valen och ansvarar för att förslagen presenteras i årsmöteshandlingarna och på årsmötet.

Den lokala valberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:

Valberedningen och avdelningsvalberedningar 

Valberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa den lokala avdelningens verksamhet och besöka avdelningsstyrelsen.

Nomineringsprocessen

Lokala årsmöten hålls varje höst, senast den 15 oktober. Inför årsmöten där val ska genomföras tar valberedningen emot nomineringar på kandidater till de poster som ska väljas. Medlemmar kan nominera och nomineras till uppdrag i avdelningsstyrelsen och som kongressombud:

Avdelningsordförande 

Vice avdelningsordförande

Ledamot i avdelningsstyrelse

Kongressombud

Nomineringar till uppdragen kan förslagsvis skickas in via blankett eller webbformulär på avdelningens webbsida. Formuläret kan innehålla samma information som blanketten:

Nomineringsblankett (pdf)

Nomineringarna kan läggas ut på avdelningens webbplats, gärna tillsammans med en presentation och ett foto av den nominerade. Fotot ska vara en stående porträttbild utan stora loggor på kläderna. Bilden ska vara högupplöst och så stor som möjligt.

Presentationen kan också användas av valberedningen i urvalsprocessen. Förslag på underlag till presentation:

Presentation nominerad (pdf) 

Valberedningens process

Valberedningen kan förbereda sitt förslag genom att intervjua nominerade kandidater. Förslag på intervjufrågor:

Intervju nominerad (pdf)

Valberedningen tar även fram ett förslag om lämplig storlek på styrelsen. Förslaget tas fram i dialog med styrelsen och utgår ifrån stadgan. Styrelsen kan enligt stadgan bestå av 7–11 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. Förslaget på styrelsens storlek föregår förslaget om vilka som ska ingå i styrelsen.

Val av valberedning

Den lokala valberedningen väljs av avdelningens årsmöte och kan enligt stadgan bestå av fyra till tio ledamöter. Mandatperioden är på fyra år från och med oktober 2017.

Ingen beredning sker av inkomna nomineringar till uppdraget som lokal valberedare, utan samtliga nomineringar redovisas i årsmöteshandlingarna.

Administrativt stöd

Den lokala administratören på avdelningen kan hjälpa till med administrativa uppgifter. I de fall då den lokala administratören inte har möjlighet att assistera, samt vid övriga frågor som rör valberedningsuppdraget, går det bra att kontakta Emma Hed, telefonnummer 0498-29 16 32, e-post emma.hed@vardforbundet.se.

Kontakta din lokala valberedning

Kontaktuppgifter till lokala valberedningar

Kontaktperson i förbundsvalberedningen

Varje lokalavdelning har en egen kontaktperson i förbundsvalberedningen:

• Blekinge, Pernilla Stenborg Nielsen
• Dalarna, Gunilla Johansson
• Gotland, Pernilla Stenborg Nielsen
• Gävleborg, Gunilla George
• Halland, Gunilla George
• Jämtland, Gunilla Johansson
• Jönköping, Mimmi Högblom
• Kalmar, Gunilla George
• Kronoberg, Mimmi Högblom
• Norrbotten, Mimmi Högblom
• Skåne, Ann-Katrin Fredlund Stålnacke
• Stockholm, Roger Bergebo
• Södermanland, Eva Wallander
• Uppsala, Roger Bergebo
• Värmland, Magnus Hanson
• Västerbotten, Mimmi Högblom
• Västernorrland, Eva Wallander
• Västmanland, Pernilla Stenborg Nielsen
• Västra Götaland, Ann-Katrin Fredlund Stålnacke
• Örebro, Magnus Hanson
• Östergötland, Gunilla Johansson

Här hittar du kontaktpersonernas uppgifter.

Gå webbutbildning för lokala valberedare

Nu kan du gå webbutbildning för lokala valberedare. Enkelt och smidigt kan du på egen vald tid få vägledning och stöd i ditt uppdrag. Antingen är du valberedare eller nyfiken på uppdraget i framtiden. Du hittar dina webbutbildningar i Aktiviteter och utbildningar, även kallad aktivitetsportalen.