Lokal valberedare

Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i Vårdförbundet. Som lokal valberedare har du i uppdrag att ta emot nomineringar av kandidater till lokal styrelse och kongressombud inför valen på årsmötet. Du förbereder förslag inför valen och ansvarar för att förslagen presenteras i årsmöteshandlingarna och på årsmötet.

Den lokala valberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:

Valberedningen och avdelningsvalberedningar 

Valberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa den lokala avdelningens verksamhet och besöka avdelningsstyrelsen.

Nomineringsprocessen

Lokala årsmöten hålls varje höst, senast den 15 oktober. Inför årsmöten där val ska genomföras tar valberedningen emot nomineringar på kandidater till de poster som ska väljas. Medlemmar kan nominera och nomineras till uppdrag i avdelningsstyrelsen och som kongressombud:

Avdelningsordförande

Vice avdelningsordförande

Ledamot i avdelningsstyrelse

Kongressombud

Nomineringar till uppdragen skickas in via webbformulär på avdelningens webbsida. Formuläret kan innehålla följande information:

Förnamn

Efternamn

Lokal avdelning i Vårdförbundet

Profession/befattning

Nominerar till:
□ Ordförande
□ Vice ordförande
□ Styrelseledamot
□ Kongressombud
□ Valberedare
Telefonnummer eller e-postadress till den nominerade

Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär: □ Ja □ Nej

Motivering – Varför passar den nominerade personen till uppdraget?

Nomineringarna kan läggas ut på avdelningens webbsidor gärna tillsammans med en presentation och ett foto av den nominerade.

Presentationer av de nominerade

Presentationen skickas in via webbformulär på avdelningens webbsida. Formuläret kan innehålla följande information:

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl:

Mina viktigaste frågor är:

Min bakgrund är:

Mina främsta styrkor är:

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år:

Ett foto kan bifogas och ska då vara en stående porträttbild utan stora loggor på kläderna. Bilden ska vara högupplöst och så stor som möjligt.

Presentationen kan också användas av valberedningen i urvalsprocessen.

Valberedningens process

Valberedningen kan förbereda sitt förslag genom att intervjua nominerade kandidater. Förslag på intervjufrågor:

Intervju nominerad (pdf)

Valberedningen tar även fram ett förslag om lämplig storlek på styrelsen. Förslaget tas fram i dialog med styrelsen och utgår ifrån stadgan. Styrelsen kan enligt stadgan bestå av 7–11 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. Förslaget på styrelsens storlek föregår förslaget om vilka som ska ingå i styrelsen.

Val av valberedning

Den lokala valberedningen väljs av avdelningens årsmöte och kan enligt stadgan bestå av fyra till tio ledamöter. Mandatperioden är fyra år och sammanfaller med den lokala styrelsens mandatperiod.

Ingen beredning sker av inkomna nomineringar till uppdraget som lokal valberedare, utan samtliga nomineringar redovisas i årsmöteshandlingarna.

Administrativt stöd

Den lokala administratören på avdelningen kan hjälpa till med administrativa uppgifter. I de fall då den lokala administratören inte har möjlighet att assistera, samt vid övriga frågor som rör valberedningsuppdraget, går det bra att kontakta Emma Hed, telefonnummer 0498-29 16 32, e-post emma.hed@vardforbundet.se.

Kontakta din lokala valberedning

Kontaktuppgifter till lokala valberedningar

Gå webbutbildning för lokala valberedare

Nu kan du gå webbutbildning för lokala valberedare. Enkelt och smidigt kan du på egen vald tid få vägledning och stöd i ditt uppdrag. Antingen är du valberedare eller nyfiken på uppdraget i framtiden. Du hittar dina webbutbildningar i Aktiviteter och utbildningar, även kallad aktivitetsportalen.