Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i Vårdförbundet. Som lokal valberedare har du i uppdrag att ta emot nomineringar av kandidater till lokal styrelse och kongressombud inför valen på årsmötet. Du förbereder förslag inför valen och ansvarar för att förslagen presenteras i årsmöteshandlingarna och på årsmötet.

Den lokala valberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:

Avdelningsvalberedare

Valberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa den lokala avdelningens verksamhet och besöka avdelningsstyrelsen.

Gå webbutbildning för lokala valberedare

Nu kan du gå webbutbildning för lokala valberedare. Enkelt och smidigt kan du på egen vald tid få vägledning och stöd i ditt uppdrag. Antingen är du valberedare eller nyfiken på uppdraget i framtiden. Du hittar dina webbutbildningar i Aktiviteter och utbildningar, även kallad aktivitetsportalen.

Kontakta din lokala valberedning

Kontaktuppgifter till lokala valberedningar