Lokal valberedare

Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i Vårdförbundet. Som lokal valberedare har du i uppdrag att förbereda valen av lokal styrelse och kongressombud vid avdelningens årsmöte och ta emot nomineringar av kandidater till posterna.

Den lokala valberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:

Demokratihandboken Valberedningen och avdelningsvalberedningar 

Valberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa den lokala avdelningens verksamhet och besöka avdelningsstyrelsen.

Valberedningens uppdrag

Lokala årsmöten hålls varje höst, senast den 15 oktober. Inför årsmötet tar respektive valberedning emot nomineringar på kandidater till de poster som ska väljas vid årsmötet. Nomineringarna läggs ut löpande på avdelningens webbplats, gärna tillsammans med en presentation av den nominerade.

Inför val som ska genomföras på årsmötet ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 15 september samma år.

Valberedningen förbereder valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i den lokala styrelsen och som kongressombud. Styrelsens och kongressombudens mandatperiod är fyra år och följer kongressperioden.

Här hittar du uppdragsbeskrivningarna som förbundsstyrelsen har fastställt kring uppdragen som valberedningen förbereder val till:

Demokratihandboken Avdelningsordförande 

Demokratihandboken Vice avdelningsordförande

Demokratihandboken Ledamot i avdelningsstyrelse

Val av valberedning

Den lokala valberedningen väljs av avdelningens årsmöte och består av fyra till tio ledamöter. Mandatperioden varierar mellan avdelningarna, men kommer från och med oktober 2017 att vara fyra år för alla.

Val till lokal valberedning hanteras av avdelningsstyrelsen på lämpligt och opartiskt sätt. För att undvika alla misstankar om jäv eller partiskhet sker ingen beredning av inkomna nomineringar till valberedningen, utan samtliga nomineringar redovisas på webben och i årsmöteshandlingarna.

Nomineringar till uppdraget som lokal valberedare lämnas till din lokala avdelningsstyrelse.

Administrativa resurser

Lokal administratör på avdelningen kan hjälpa till med administrativa uppgifter. I de fall då den lokala administratören inte kan vara assistera samt vid övriga frågor som rör valberedningsuppdraget går det bra att kontakta Emma Hed, telefonnummer 0498-29 16 32, e-post emma.hed@vardforbundet.se.

Kontakta din lokala valberedning

Hitta kontaktuppgifter till respektive avdelning.

Kontaktperson i förbundsvalberedningen

Varje lokalavdelning har en egen kontaktperson i förbundsvalberedningen:

• Blekinge, Pernilla Stenborg Nielsen
• Dalarna, Mavis Zander
• Gotland, Pernilla Stenborg Nielsen
• Gävleborg, Gunilla George
• Halland, Gunilla George
• Jämtland, Gunilla Johansson
• Jönköping, Mimmi Högblom
• Kalmar, Gunilla George
• Kronoberg, Mimmi Högblom
• Norrbotten, Mavis Zander
• Skåne, Ann-Katrin Fredlund Stålnacke
• Stockholm, Roger Bergebo
• Södermanland, Eva Wallander
• Uppsala, Roger Bergebo
• Värmland, Magnus Hansson
• Västerbotten, Mimmi Högblom
• Västernorrland, Eva Wallander
• Västmanland, Pernilla Stenborg Nielsen
• Västra Götaland, Ann-Katrin Fredlund Stålnacke
• Örebro, Magnus Hansson
• Östergötland, Gunilla Johansson

Här hittar du kontaktpersonernas uppgifter.