Den 21 maj varslade Vårdförbundet runt 2 000 medlemmar i fem regioner om strejk. Strejken inleds den 4 juni klockan 11.00. Samtidigt fortsätter övertidsblockaden för över 68 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

– Vi varslar om strejk för vi menar allvar med att vi vill rädda vården! Våra medlemmar måste få kortare arbetstid för att orka ett helt yrkesliv. Men trots att vi har ett starkt stöd både från medlemmar och allmänhet för våra rimliga krav meddelar SKR gång på gång att de inte har något mandat att förhandla. SKR och Sobona ger oss inga andra alternativ än att ta nästa steg i konflikten, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Vårdförbundets varsel om strejk rör runt 2 000 medlemmar och oorganiserade i de fem regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Varslet omfattar arbetsplatser på Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus. Därutöver omfattas Danderyds sjukhus och Södersjukhuset på Sobonas avtalsområde.

– Vi har valt att varsla om strejk på de här sjukhusen av flera skäl. De är stora arbetsgivare och har ett omfattande ansvar för den arbetsbelastning och de arbetstider som vi vill förbättra. Vi har också många medlemmar på dessa sjukhus, och det finns alternativ för patienter som söker vård för de verksamheter vi tar ut i strejk, säger Sineva Ribeiro.

Strejken inleds den 4 juni klockan 11.00 och omfattar biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Generellt undantas psykiatri och enheter som vårdar barn av detta varsel. För att minimera negativa konsekvenser av konflikten har Vårdförbundet gjort ansvarsfulla överväganden för att åtgärderna inte ska medföra fara för människors liv eller för bestående ohälsa.

– Vi har i våra varsel tagit ansvar genom att ange undantag för att upprätthålla vård för exempelvis cancerdiagnoser, vård för barn och för livshotande tillstånd. Nu har arbetsgivarna två veckor på sig att förbereda och anpassa sig så att de fortsatt kan erbjuda medborgarna en god hälso- och sjukvård. Det är viktigt att de tar det arbetet på allvar, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Sedan den 25 april råder övertids- mertids- och nyanställningsblockad för 63 000 medlemmar i landets regioner och i Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Södersjukhuset AB, ​Danderyds sjukhus AB och Capio S:t Görans sjukhus AB, samt sedan den 20 maj för ytterligare 5 000 medlemmar i kommunal hälso- och sjukvård i 29 kommuner. Detta ligger kvar men från den 4 juni klockan 16 hävs nyanställningsblockaden i regionerna samt vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Nyanställningsblockaden upphör delvis

– Att vi släpper på nyanställningsblockaden hänger nära samman med att vi vill möjliggöra för studenter som tar examen i juni att ta anställning som barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor så snart de fått sin legitimation från Socialstyrelsen, säger Sineva Ribeiro.

Bakgrunden till Vårdförbundets krav på en stegvis förkortad arbetstid är att 30 procent av medlemmarna jobbar deltid, många för att de inte orkar heltid. Unga upplever i högre grad arbetsbelastningen för hög och svår att hantera. Fyra av tio unga tror inte heller att de kommer att stanna i yrket resten av arbetslivet. Samtidigt kan många tänka sig att gå upp i heltid om arbetstiden sänks. Stödet är starkt i befolkningen. 7 av 10 stöder en arbetstidsförkortning för Vårdförbundets yrkesgrupper, visar en ny Novus- undersökning.

– Kortare arbetstid är nyckeln för att kunna rekrytera fler till vården. Det är den allra viktigaste frågan för våra medlemmar.  Men SKR och Sobona har stoppat huvudet i sanden och presenterar vilseledande katastrofscenarion. Det håller inte. Regioner, kommuner och kommunala företag måste ge SKR och Sobona mandat att gå oss till mötes. Annars kommer det inte finnas någon kvar att rekrytera till hälso- och sjukvården. Utan oss ingen vård, säger Sineva Riberio, ordförande i Vårdförbundet.

Läs mer i Vanliga frågor och svar

Läs mer på våra konfliktwebbsidor