Medlemsmöte är ett viktigt forum där du kan samla medlemmar och prata om angelägna frågor. Vilka frågor är viktiga på vår arbetsplats? Hur kan vi gå tillväga för att förändra och påverka? Det är två viktiga frågor du kan lyfta på ett medlemsmöte.

Som förtroendevald på arbetsplatsen och skyddsombud får du också information och förslag på förändringar från arbetsgivaren som du och dina kollegor ofta behöver ta ställning till. Då är medlemsmöten ett utmärkt forum.

Hitta bra former för möten

Ett medlemsmöte kan se ut på olika sätt. Det kan vara ett fysiskt eller virtuellt möte, ske i en större eller mindre grupp, vara väl förberett eller mer spontant. Det viktiga är att hitta bra former för möten på just din arbetsplats. Bra mötesformer som engagerar medlemmar är en guldgruva. Korta möten ofta är bättre än långa möten mer sällan. Det blir lättare att fånga läget här och nu och att agera snabbt.

Det är på arbetsplatsen vi kan åstadkomma de stora förändringarna. Det är här besluten om din och dina kollegors arbetsvardag tas. Genom att prata er samman och hjälpas åt med det ni vill uppnå blir ni starka.

Planera ett medlemsmöte

Här är några tips på hur du kan skapa bra möten.

Ett tydligt syfte med mötet

Tänk igenom syftet med mötet och gör tydligt för deltagarna vad du vill att mötet ska leda till. Tänk också på vilka du riktar dig till. Riktar du dig till alla medlemmar på arbetsplatsen, de som ännu inte är medlemmar eller till en särskild grupp av medlemmarna. Förbered sedan en kort agenda med det som ska tas upp på mötet. Ibland behöver ni tycka till i viktiga frågor. Ibland kan syftet vara att inventera vilka frågor som är viktiga just nu och låta mötet handla om det. Det är ett bra sätt att få igång en diskussion och skapa engagemang bland medlemmarna.

Skicka en inbjudan

Skicka ut en inbjudan till medlemmar via e-post, publicera på anslagstavlor eller använd andra interna kanaler som du vet fungerar.

Välj en tid då många kan delta

Välj en tid som fungerar för många. Det kan vara svårt att samla alla medlemmar samtidigt. Att hålla samma möte vid två tidpunkter ger fler möjlighet att delta.

Aktivera medlemmarna

Fördela ansvaret. Det behöver inte bara vara du som förtroendevald som förbereder alla punkter till mötet. Be om hjälp. Om ni är fler som engagerar er blir ni också fler som tar ansvar. Kanske kan någon annan fixa lokal, brygga kaffe eller förbereda en fråga som ska tas upp.

Skapa möjlighet till dialog

Genom att ställa frågor och lyfta fram möjligheter under mötet till exempel i information du får från arbetsgivaren, öppnar du upp till en diskussion. Kanske kan du redan i inbjudan be medlemmarna fundera kring en särskild fråga inför mötet.

Bjud in en gäst

Bjud in någon med kunskap i en särskild fråga. Det ger både dig och dina kollegor ny kunskap och viktig inspiration i ert arbete. Ta hjälp av avdelningsstyrelsen på din lokala avdelning. Kan någon i styrelsen, en förbundsombudsman i Vårdförbundet eller någon annan med sakkunskap i en viss fråga komma till ert möte. Kanske har den som är förtroendevald på grannenheten erfarenheter som ni kan ta del av. Fråga!

Gör något roligt tillsammans

Ordna ett medlemsmöte med guldkant och gör något roligt tillsammans. Kanske kan ni ordna ett knytkalas eller kombinera ett möte med en rolig aktivitet. Det kan finnas möjlighet att få bidrag för att ordna ett medlemsmöte med något extra. Fråga din lokala avdelning!

Använd material från Vårdförbundet

Vårdförbundet har skrifter och annat material i många frågor. Inspireras av dem! Du kan beställa material i vår medlemsbutik eller skriva ut. Här på förtroendevalda sidorna hittar du också ett urval med skrifterna och korta beskrivningar om innehållet. På Vårdförbundets webbplats finns också filmer om hälsosamma arbetstider  och lön  som kan ge inspiration.

Informella möten

Alla möten behöver förstås inte vara formella. Ta vara på andra tillfällen då ni träffas. En diskussion i en aktuell fråga på lunchrasten kan ge lika mycket. Aktiviteter tillsammans utanför arbetet kan också ge upphov till bra diskussioner.