Vill du vara med och påverka din utbildning och ditt framtida yrkesliv? Bli medlem i Vårdförbundet redan under din studietid så ökar vi våra chanser att jobba för vår framtid! Som student betalar du bara 150 kronor för hela din studietid.

Om du har frågor om vår studentorganisation kan du kontakta våra verksamhetsledare för studentrekrytering som ofta är ute och träffar medlemmar och rekryterar på högskolor och universitet.

Vår studentorganisation innefattar också åtta studentinformatörer och två barnmorskeinformatörer samt även en studentstyrelse och studentordförande som du som studentmedlem är med och väljer.

Vi vill också gärna tipsa om våra internationella samarbeten

För att komma i kontakt med oss går det alltid bra att mejla till: studentstyrelsen@vardforbundet.se