Adisa Salkic, förtroendevald sedan hösten 2019. Hon har fackligt uppdrag på heltid som avdelningsordförande sedan januari 2022. Adisas arbetsplats är Praktikertjänst AB, Hamnstadens vårdcentral. Läs om varför Adisa tycker att uppdraget som förtroendevald kan göra skillnad på arbetsplatsen.

På vilket sätt skiljer det sig mellan arbetsplatser som har en förtroendevald och inte?

- Det finns större påverkansmöjligheter och inflytande på en arbetsplats som har en förtroendevald än en arbetsplats utan. En förtroendevald på arbetsplatsen är länken mellan oss i avdelningsstyrelsen och medlemmarna. Där det finns förtroendevald har även medlemmarna tillgång till information så att det inte missas. En arbetsplats där det finns en förtroendevald, är våra medlemmar mer involverande och har större påverkansmöjlighet och inflytande. Genom att den förtroendevalde involveras av chefer inför viktiga beslut och förändringar på arbetsplatsen kan de tillsammans med medlemmarna vara med att påverka genom att få utrymme för dialog. Medan en arbetsplats som saknar förtroendevald ofta inte får information förrän långt in en process där det inte alltid är lika lätta att påverka. Så en arbetsplats med förtroendevald har större inflyttande än en arbetsplats utan förtroendevald.

Hur blir det bättre när det finns en förtroendevald lokalt, för de lokala medarbetarna men även för dig som ordförande?

- Genom att det finns en förtroendevald, blir det en förenklad väg för våra medlemmar att få relevant och adekvat information som är av vikt att nå ut med. Vi i avdelningsstyrelsen får också via förtroendevald information som berör våra medlemmar om förändringar ute i verksamheterna så vi kan agera där det finns behov. Medlemmarna har en eller två personer som är förtroendevald på arbetsplatsen som de kan få svar på fackliga frågor och frågor som berör arbetsmiljö. Det finns en lokal anknytning och kännedom om arbetsplatsen som vi i avdelningsstyrelsen inte alltid har.

När använder du skyddsombudsrollen och när använder du förtroendevaldarollen? 

- Förtroendevald och skyddsombud är ett begrepp som går hand i hand när det kommer till våra fyra professioner skulle jag vilja säga. Jag använder båda rollerna oftast samtidigt då de flesta frågor som kommer till mig handlar både om professionen och arbetsmiljö. De frågor som berör yrkesrollen och professionen är frågor som har med förtroendevald uppdraget att göra medan frågor som berör arbetsmiljö har med skyddsombudsrollen att göra. Därför vill jag påstå att dessa nästan alltid går ihop och är därför svåra att särskilja dem åt för våra professioner. 

Till samlingssidan Nyfiken på uppdraget som förtroendevald