Här hittar du huvudskyddsombuden inom avdelning Jönköping.

Våra huvudskyddsombud är även mentorer för förtroendevalda på respektive verksamhetsområde.

Region Jönköpings län


Angelica Hansen

Kirurgisk vård

Telefon: 010-244 79 38

 

Fatmir Zogaj

Medicinsk vård

Telefon: 010-242 15 98

 

Anne-Sofie Blixt Källner

Bra Liv, Verksamhetsstöd och service, Psykiatri & rehabilitering.

Telefon: 073–084 63 26 

 

Emma Ekman

Diagnostik

Telefon: 072-146 89 87

 

Jönköpings kommun

Arja Ringström

Telefon: 072-210 65 30

 

Övriga kommuner

Maria Löfqvist

Mentor men inte huvudskyddsombud, för alla kommuner utom Jönköping.

Telefon: 070-973 63 76

 

Regionalt skyddsombud (RSO)

Regionalt skyddsombud och mentorer för medlemmar inom statliga och privata arbetsplatser.