Namn

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde

Anette Strålvall-Andersson

 

anette.stralvall.andersson@vardforbundet.se  0790–675409

Sjukhusvård Ljungby

Karolina Fransson

karolina.fransson@vardforbundet.se
0790–675410

Sjukhusvård Växjö

Jenny Gustafsson

jenny.gustafsson@vardforbundet.se
0790–675408

Primärvård, Psykiatri, Rehab, Familjehälsan, Habiliteringen

Maja Okmark 

maja.okmark@vardforbundet.se
0470–796533

Växjö Kommun