Vårdförbundet fick den 27 juni en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde och ett likalydande bud från SKR. Budet innebär att fler som jobbar på obekväm tid får arbetstidsförkortningar, som 1 timme och 55 minuter till 5 timmar och 40 minuter per vecka. . Den omfattande övertiden ska utvärderas, och dessutom säkras en god löneutveckling för förbundets medlemmar. SKR och medlarnas bud är slutligt. Förbundsstyrelsen har därför idag beslutat att säga ja till budet om nytt huvudavtal. Därmed blåses strejk och övertidsblockad av.

-Vår konflikt har gett resultat. Tillsammans har vi förflyttat arbetsgivarna i arbetstidsfrågan. Från att arbetsgivaren sagt blankt nej till förkortad arbetstid ser vi nu att medlemmar som redan idag jobbar i rotation kommer att få sänkt arbetstid. Dessutom kommer de som idag har 40 timmar och jobbar natt komma ned till en arbetsvecka på 36 timmar. Vårt långsiktiga mål om en stegvis arbetstidsförkortning för våra medlemmar har påbörjats, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Det nya avtalet möter flera yrkanden som Vårdförbundet drivit: 

  • En god löneutveckling säkras genom att samtliga inom avtalsområdet delar på en löneökning med 3,05 procent. Du som enskild medlem kan då få mer eller mindre än den höjningen. 
  • Nuvarande bestämmelse som idag kräver att man arbetar en natt i veckan ändras till att andelen natt för heltidsanställd på rotation på 36 timmar och 20 minuter sänks från minst 20 procent till minst 10 procent, dvs. en halv natt per vecka. 
  • Heltidsanställd på ständig natt som idag har arbetstid på 40 timmar i veckan, som idag har arbetstid på 40 timmar i veckan men inte söndag och helgdag, sänks från 40 till 36 timmar/vecka. 
  • Medlemmar som idag är heltidsanställda och arbetar rotation har 40 timmar/vecka får sänkt veckoarbetstid till 36 timmar och 20 minuter respektive 34 timmar och 20 minuter beroende på hur många nätter de jobbar. Arbetar man 1,5 nätter i veckan (dvs 30 procent natt) är veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter. Arbetar man en halv natt i veckan (dvs 10 procent natt) är veckoarbetstiden 36 timmar och 20 minuter.
  • Avtalet i sin helhet har givit medlemmarna ett värde motsvarande märket 3,3 procent. 
  • Vårdförbundet får ett särskilt arbete om arbetstider, där parterna särskilt ska följa upp bestämmelsen om rotationstjänstgöring och tillämpning i förhållande till jour och olika definitioner av tidsperioder för natt. Parterna ska också följa upp övergripande utveckling av övertid och mertid i regionsektorn för Vårdförbundets yrken.
  • Tidigare krav om att frångå arbetstidslagen, med hänvisning till Natomedlemskapet, är nu borta ur avtalet. 
  • Vi har fått kollektivavtal om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor under specialistutbildning eller utbildning till barnmorska.
  • Fortsatt prioritering av särskilt yrkesskickliga.

I sex månader har Vårdförbundet försökt komma överens med SKR och Sobona om ett nytt avtal sedan det förra sagts upp. Vårdförbundets viktigaste krav har varit en god löneutveckling och hållbara heltider genom en sänkt veckoarbetstid. Läget mellan parterna har varit låst under lång tid eftersom arbetsgivarna inte velat diskutera förkortad arbetstid.

Vårdförbundet har sedan den 25 april vidtagit konfliktåtgärder i form av övertids-, mertids och nyanställningsblockad samt strejk i flera regioner. Medlemmarna i Vårdförbundet har själva burit upp blockaden och villigt deltagit i strejken.

-Vi har satt frågan om kortare arbetstid högst upp på dagordningen och banat väg för fortsatta förbättringar i framtiden. Frågan är här för att stanna och vi kommer att fortsätta arbeta för hållbara heltider så medlemmarna orkar ett helt yrkesliv. Det arbetet har bara startat, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef.

Konflikten har synliggjort att sjukvården bygger på att Vårdförbundets medlemmar arbetar övertid. När övertiden inte längre kunnat läggas ut av arbetsgivaren har de i stället beordrat skyddsarbete. Fram till den 27 juni hade 11 000 rapporter om skyddsarbete inkommit från medlemmar. Av det nya avtalet framgår att övertiden hos Vårdförbundets medlemmar ska följas upp. Men Vårdförbundet kommer inte nöja sig med det i praktiken.

-Vi har visat på det systematiska missbruket av att planera verksamhet utifrån att våra medlemmar ska acceptera övertidsarbete. Det här kommer vi inte att släppa. Även om blockaden mot övertid upphör nu så uppmanar vi våra medlemmar att vara varsamma med övertiden. Ingen är skyldig att skriva upp sig på sms-listor och vara tillgängliga för frågor om att jobba över på sin fritid. All övertid ska vara beordrad av chef. Man har rätt till sin fritid och dessutom till sin återhämtning och hälsa. Sjukvården är i kris, oavsett vad statsministern säger, säger Sineva Ribeiro.

Under konflikten har Vårdförbundet varit i medling på Sobonas avtalsområde och velat förhandla med SKR. Några förhandlingar har dock inte kommit till stånd, därför har Vårdförbundet inte kunnat medverka till det bud som mottogs igår. Både medlarna och SKR har varit tydliga med att det är ett slutligt bud. Vårdförbundets förbundsstyrelse har noga övervägt budet och begärt förbättringar. Efter att arbetsgivarna accepterat dessa fattade förbundsstyrelsen sitt beslut, trots att det inte innehöll förkortad arbetstid på 15 minuter som Vårdförbundet har yrkat på.

-Vi har kommit så långt som det är möjligt just nu. Våra medlemmar har samhällsviktiga yrken och tar, som alla vet, ett stort ansvar för vården. Detta var ett slutligt bud, och vi fortsätter det långsiktiga arbetet för hållbara arbetstider. Politiken och arbetsgivarna måste ta ansvar för att rädda vården, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef.

Läs våra vanliga frågor och svar kring avtalet.