Är du sjuksköterska eller barnmorska kan du ha begränsad förskrivningsrätt. Genom din förskrivningsrätt kan du bidra till en bättre och effektivare vård. Vårdförbundet vill därför utvidga förskrivningsrätten på flera områden.

Förskrivningsrätten stärker sjuksköterskor och barnmorskor som professionella yrkesutövare. Du som är sjuksköterska eller barnmorska med kompletterande utbildning i farmakologi och sjukdomslära får en djupare kunskap om läkemedels verkan, biverkan och andra problem. Det gör att du kan ge bättre och mer kvalificerad rådgivning och information till patienter och anhöriga.

Bättre kommunikation

Förskrivningsrätten kan också förbättra kommunikation mellan professionerna om patientens vårdbehov. När det gäller förskrivningsrätt för sjuksköterskor kan det också innebära att man överväger andra behandlingsalternativ, som omvårdnadsåtgärder, innan man sätter in läkemedelsbehandling.

Underlättar för äldre

Förskrivningsrätten kan underlätta för äldre, funktionshindrade och andra som har svårt att ta sig till en läkarmottagning. Patienter som behöver läkemedel kan därmed få snabbare hjälp.

Så vill Vårdförbundet ändra förskrivningsrätten

Vårdförbundet vill utvidga sjuksköterskors och barnmorskors förskrivningsrätt till att omfatta fler områden och läkemedel än idag. Sjuksköterskor bör exempelvis också ges rätt att förnya recept till välinställda diabetespatienter. Detta skulle sannolikt leda till effektivitetsvinster i form av snabbare service till patienterna och avlastning för läkare.