Förbundsvalberedningen

Förbundsvalberedningens uppdrag är att mellan kongresser förbereda valen av förbundsstyrelse, revisorer och avtalsråd.

Förbundsvalberedningen är vald av Vårdförbundets kongress och består av tio ledamöter. Deras mandatperiod sammanfaller med kongressperioden och de sammanträder cirka fyra gånger per år. De har ett nationellt uppdrag att förbereda valen av förbundsstyrelse, avtalsråd och förtroendevalda revisorer som ska genomföras på kongressen.

Uppdrag

Ur Vårdförbundets stadga:
Mellan kongresser och årsmöten förbereder respektive valberedning valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i Vårdförbundet.

Inför val som förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari samma år.

Förbundsvalberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa förbundets verksamhet och besöka de lokala avdelningarna. Förbundsvalberedningen för löpande diskussioner med avdelningarna, revisorerna, avtalsrådet och förbundsstyrelsen.

Förbundsvalberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:

Rollbeskrivning förbundsvalberedare

Uppdragsbeskrivningar

Här hittar du uppdragsbeskrivningar för de uppdrag som förbundsvalberedningen förbereder val till:

Förbundstyrelseledamot uppdragsbeskrivning

Avtalsrådet uppdragsbeskrivning 

Processbeskrivning revisorer

Relaterade länkar