Förbunds­valberedningen

Förbundsvalberedningens uppdrag är att mellan kongresser förbereda valen av förbundsstyrelse, revisorer och avtalsråd.

Förbundsvalberedningen är vald av Vårdförbundets kongress och består av tio ledamöter. Deras mandatperiod sammanfaller med kongressperioden och de sammanträder cirka fyra gånger per år. De har ett nationellt uppdrag att förbereda valen av förbundsstyrelse, avtalsråd och förtroendevalda revisorer som ska genomföras på kongressen.

Uppdrag

Ur Vårdförbundets stadga:
Mellan kongresser och årsmöten förbereder respektive valberedning valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i Vårdförbundet.

Inför val som förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari samma år.

Förbundsvalberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa förbundets verksamhet och besöka de lokala avdelningarna. Förbundsvalberedningen för löpande diskussioner med avdelningarna, revisorerna, avtalsrådet och förbundsstyrelsen.

Förbundsvalberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:

Demokratihandboken. Förbundsvalberedningen och avdelningsvalberedningar

Uppdragsbeskrivningar

Här hittar du uppdragsbeskrivningar för de uppdrag som förbundsvalberedningen förbereder val till:

Förbundstyrelseledamot uppdragsbeskrivning

Avtalsrådet uppdragsbeskrivning 

Förtroendevalda revisorer uppdragsbeskrivning 

Lokala kontaktpersoner

Varje lokalavdelning har en egen kontaktperson i förbundsvalberedningen.

Blekinge, Pernilla Stenborg Nielsen
Dalarna, Gunilla Johansson
Gotland, Pernilla Stenborg Nielsen
Gävleborg, Gunilla George
Halland, Gunilla George
Jämtland, Gunilla Johansson
Jönköping, Mimmi Högblom
Kalmar, Gunilla George
Kronoberg, Mimmi Högblom
Norrbotten, Mimmi Högblom
Skåne, Ann-Katrin Fredlund Stålnacke
Stockholm, Roger Bergebo
Södermanland, Eva Wallander
Uppsala, Roger Bergebo
Värmland, Magnus Hanson
Västerbotten, Mimmi Högblom
Västernorrland, Eva Wallander
Västmanland, Pernilla Stenborg Nielsen
Västra Götaland, Ann-Katrin Fredlund Stålnacke
Örebro, Magnus Hanson
Östergötland, Gunilla Johansson

Här hittar du kontakter till förbundsvalberedningen.

Relaterade länkar