Vissa avdelningar delar ut stipendium för bästa examensarbete på kandidat och/eller magisternivå. Kontakta din avdelning för att höra dig för mer om detta.

Kontakta din avdelning för att höra mer om hur du kan gå tillväga och vad som gäller för just dig.