Vissa avdelningar delar ut stipendium för bästa examensarbete på kandidat och/eller magisternivå. Kontakta din avdelning för att höra dig för mer om detta.