Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Pausade lönesamtal för dig i region och kommun

  Vårdförbundet är just nu i avtalsrörelse med SKR och Sobona för att komma överens om ett nytt kollektivavtal för dig som är anställd i region, kommun och kommunalt företag. Eftersom delar av det berör löneavtalet kan det komma att förändras. Det kan påverka både grunden för lönesamtalet och övriga delar i löneprocessen. Därför är det viktigt att du inte pratar lön med din arbetsgivare innan detta är klart.

 • Löneenkät på väg

  I februari skickar vi ut en löneenkät till dig som arbetar för en privat eller statlig arbetsgivare. Dina svar är viktiga för oss!

 • Gemensamt uttalande från Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund om Gaza

  Sjukhus, sjukhustransporter, patienter och vårdpersonal måste fredas i alla konflikter. De får varken vara måltavla eller utgångspunkt för krigshandlingar.​

 • Svenskarna vill att sjukvården räddas från nedskärningarna

  Tre av fyra i den svenska allmänheten oroas nu över de nedskärningar som pågår i hälso- och sjukvården runt om i landet. Det visar en Novus-undersökning som Vårdförbundet presenterar. Allmänheten tror att besparingarna kommer leda till längre vårdköer och större risk för patientskador. Mer än varannan vill nu att regeringen skjuter till mer pengar för att rädda sjukvården.

 • Fler unga går med i Vårdförbundet

  Många unga väljer nu att gå med i Vårdförbundet. Under förra året blev runt 4600 studerande nya medlemmar i förbundet. Vårdförbundet organiserar totalt 114 003 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

 • Stefan Krantz har fått årets Queen Silvia Nursing Award

  Stefan Krantz, sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Jönköping, och Josefine Caesar, undersköterska vid Region Värmland, är årets svenska vinnare av Queen Silvia Nursing Award.

 • Vårdförbundet kräver förkortad arbetstid och högre löner!

  Vårdförbundet säger upp huvudöverenskommelsen, HÖK22, med SKR och Sobona. I det nya avtalet vill förbundet se förkortad arbetstid och högre löner. Avtalet omfattar 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor anställda i kommuner och regioner.

 • Kurs: Steg för steg mot personcentrerad och nära vård

  Varför liknar vårt hälso- och sjukvårdssystem en skärgård av isolerade öar, utan fungerande gemensamt sammanhang? Välkommen på en webbkurs som tar upp detta och steg för steg tar dig närmare en personcentrerad nära vård.

 • God jul & gott nytt år!

  Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, önskar alla medlemmar en god jul, ett gott nytt år och tackar för ert engagemang.

 • Vi skänker pengar till Läkare utan gränser

  Under 2023 har krig, konflikter och naturkatastrofer följt på varandra. Vårdpersonal är ofta först på plats och de kan sällan lämna farliga områden. Läkare utan gränser utför ett viktigt arbete under svåra förhållande och Vårdförbundet har tilldelat organisationen 2023 års katastrofbidrag på 100 000 kronor.