Det finns ett tydligt samband mellan nattarbete, sömnstörningar och andra hälsoproblem. Hälsosamt blir det först om vi trivs, om vi har tid för vila och återhämtning samt om arbetstiderna fungerar med vårt sociala liv. Det är förutsättningar för både patientsäkerhet, kompetensförsörjning, kunskapsutveckling och ett hållbart yrkesliv.

Hälsorisk att jobba natt och omväxlande dag/natt (rotation)

Stressforskningsinstitutet har i flera rapporter visat på de hälsorisker som skiftarbete medför. Störning av dygnsrytmen, trötthet och ökad risk för hjärt-/kärlsjukdomar och bröstcancer är bara några exempel. Kombinationen av lång vaka och kort sömn mellan arbetspassen leder inte bara till sömnbrist och trötthet. Nattarbete och långa arbetspass medför också ofta större risker för arbetsskador. När arbetstiderna så påtagligt stör privatliv och fritid drabbas många av stress – något som ofta leder till att man sover sämre. Så är den onda spiralen igång.

Risken att göra fel ökar

Arbetstidens förläggning är också livsviktig för varje patient du möter. Risken att göra fel ökar enormt vid sömnbrist – patientsäkerheten är i fara.

Vårdens kompetensförsörjning och kunskapsutveckling hotas

Om personalen inte mår bra riskerar det att leda till sjukskrivningar. Eller att man helt enkelt väljer att sluta. En god och hälsosam arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider är nödvändigt för att kunna behålla och locka till sig hett eftertraktade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Bemanning och arbetstider alltid arbetsgivarens ansvar

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att ha rätt bemanning och arbetstider som garanterar både din hälsa och patientsäkerheten. Det är inte ditt ansvar att ständigt täcka upp för vakanser och sjuka eller lediga kollegor - fundera över hur extrapass och uppskjuten ledighet påverkar din egen hälsa och möjlighet till vila och återhämtning.

Lokala avtal anpassade efter era förutsättningar

Eftersom förutsättningar och behov kan skilja sig mycket åt mellan olika typer av verksamheter, kan lokala avtal komplettera centrala avtal och anpassas efter vad som fungerar bäst på just din arbetsplats. Om du vill veta mer om det avtal som gäller för just dig kan du kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen eller ring vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt.