Nattarbete

Hälsosamma arbetstider är en livsviktig fråga. Det finns ett tydligt samband mellan nattarbete, sömnstörningar och andra hälsoproblem. Hälsosamt blir det först om vi trivs, om vi har tid för vila och återhämtning samt om arbetstiderna passar vårt sociala liv. Det är förutsättningar för både patientsäkerhet, säkrad kompetensförsörjning och ett hållbart yrkesliv.

Bristen på våra professioner gör att mer än tusen vårdplatser hålls stängda i landet. Följden blir att du själv drabbas av ökad press och stress i arbetet och patienter av uppskjutna behandlingar och långa väntetider.

Vad händer när du och dina kollegor dessutom har arbetstider som gör det svårt att återhämta sig mellan arbetspassen och när det sociala livet blir lidande?

Hälsorisk

Stressforskningsinstitutet har i flera rapporter visat på de hälsorisker som skiftarbete medför. Störning av dygnsrytmen, trötthet och ökad risk för hjärt-/kärlsjukdomar och bröstcancer är bara några exempel. Kombinationen av lång vaka och kort sömn mellan arbetspassen leder inte bara till sömnbrist och trötthet. Nattarbete och långa arbetspass medför också ofta större risker för arbetsskador. När arbetstiderna så påtagligt stör privatliv och fritid drabbas många av stress – något som ofta leder till att man sover sämre. Så är den onda spiralen igång.

Risken att göra fel ökar

Arbetstidens förläggning är också livsviktig för varje patient du möter. Risken att göra fel ökar enormt vid sömnbrist – patientsäkerheten är i fara.

Vårdens kompetensförsörjning hotas

Om personalen inte mår bra riskerar det att leda till sjukskrivningar. Eller att man helt enkelt väljer att sluta. Arbetsgivare måste inse att en god och hälsosam arbetsmiljö är en nödvändig förutsättning för att kunna behålla och locka till sig hett eftertraktade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Arbetsgivarna måste ställa om!

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att ha rätt bemanning och arbetstider som garanterar både din hälsa och patientsäkerheten. Arbetsgivarna inom vårdsektorn, där din kunskap behövs under årets alla dagar och dygnets alla timmar, måste ställa om. Inte bara för att du och dina kollegor ska kunna behålla hälsan och orka ett helt arbetsliv, utan också för att varje patient har en självklar rätt till bästa möjliga vård.

Omoderna avtal

Avtalen som finns idag är omoderna och inte anpassade till ett arbetsliv där alla anställs för att arbeta blandad dag och natt och behöver vila och återhämtning mellan passen. De kan inte heller matcha en vård som idag är högspecialiserad, högteknologisk och kräver en stor grad av specifik kunskap. Varje dag. Varje timme. Varje natt. Året runt.

Vårdförbundets lösning

Vårdförbundet vill att du ska kunna orka ett helt arbetsliv, utan att själv riskera din egen hälsa på vägen. Vår lösning är därför att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Vi vill ha en central bestämmelse om arbetstid med rimliga villkor för att klara dag- och nattarbete. Den ska gälla alla medlemmar, vid varje nattpass oavsett anställningsform, var i landet vården bedrivs och vem som är arbetsgivare. Lokala avtal kan komplettera och anpassa efter just din arbetsplats behov, men du ska alltid ha ett centralt avtal i ryggen.