Det finns flera sätt för dig som medlem att påverka Vårdförbundets arbete. Ett sätt är att skriva en motion till kongressen. Här kan du läsa om vad en motion är, hur den bör utformas och hur du bäst får gehör för dina tankar och förslag.

Sista dagen att skicka in en motion till kongressen 2022 var den 1 december 2021.
Förbundsstyrelsens svar på motioner publiceras i Easymeet den 31 mars.

Vad är en motion?  

En motion är ett förslag författat i text som skickas in till kongressen. Avsändaren till motionen kan vara en eller flera medlemmar. En motion handlar ofta om vad Vårdförbundet bör tycka i olika frågor eller vad Vårdförbundet bör prioritera. 

Vem kan skriva en motion?  

Är du medlem i Vårdförbundet kan du skriva en motion. För att motionen ska behandlas av kongressen måste du vara medlem även när kongressen äger rum. Du kan stå som ensam avsändare av motionen eller skriva den tillsammans med en eller flera andra medlemmar.  

Innan du skriver en motion 

Innan du författar dina tankar och åsikter i en motion är det bra att känna till var Vårdförbundet står i olika frågor och arbetar med i dag. Ta gärna del av information som finns här på webbplatsen. 

Har du frågor om ovan vänligen mejla vikarierande förbundssekreterare Max Ås, max.as@vardforbundet.se

Kommer min motion att behandlas på kongressen?  

Kongressens uppgift enligt stadgan är bland annat att granska verksamheten. Lever Vårdförbundet upp till sitt syfte och har Vårdförbundet hanterat de frågor som förra kongressen beslutade? En annan uppgift för kongressen är att besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet de kommande fyra åren.  
 
I Vårdförbundets stadga står:
”Du kan skriva motioner till kongressen i ärenden som rör Vårdförbundets vision, mål, långsiktig inriktning samt politiska ställningstaganden för verksamheten. Motionen behandlas vid kommande kongress.”  

Alla motioner kommer inte att behandlas på kongressen. En del behandlas istället direkt av förbundsstyrelsen eller kansliet. För att få en känsla för om din motion kommer att behandlas på kongressen kan du fundera kring följande frågor: 

  • Krävs det en kongress för att kunna genomföra min motion/förslag? 
  • Finns det olika uppfattningar om min motion/förslag? 
  • Behöver förbundsstyrelsen kunna ställas till svars i min motion/förslag? 
  • Behöver motionen/förslaget dokumenteras officiellt? 

Om du svarar nej på frågorna ovan så finns det oftast ingen anledning att behandla motionen på kongressen. Varje kongressbeslut kräver både tid och resurser av verksamheten för att kunna bli verklighet. För att vägleda dig som skriver en motion har vi skapat områden som motionerna kan handla om: villkor, yrke, vård eller organisation. 

Frågor som kan avgöras på annat sätt 

Det finns många förslag som kan avgöras utanför kongressen, till exempel av avdelningens styrelse, på ett lokalt årsmöte eller av förbundsstyrelsen. I många fall är den här vägen ett mycket smidigare och snabbare alternativ.

Har du frågor eller förslag som du tror inte behöver behandlas på kongressen finns möjligheten att skicka dem direkt till förbundsstyrseln eller din lokala avdelning.

Behöver du hjälp med att se om dina idéer är förslag eller starten på en motion, kontakta din lokala avdelning eller vikarierande förbundssekreterare Max Ås, max.as@vardforbundet.se