Vårdförbundet har tillsammans med övriga fackliga organisationer och SKR uppmanat regeringen att införa en möjlighet till uppehåll i tjänstepensionen.

− Det nuvarande regelverket gör att medlemmar som gått i pension missgynnas ekonomiskt om de går tillbaka i arbete. Regering och riksdag måste göra det möjligt att göra uppehåll i uttaget av tjänstepension. Det är en åtgärd som skulle vara positiv för medlemmar som vill gå tillbaka i arbete säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

− En pensionär som återgår till arbete kan idag göra uppehåll i den allmänna pensionen, men inte i utbetalningen av tjänstepension. Det innebär att en större del av arbetsinkomsten går bort i skatt. Det behöver vi ändra på säger Sineva Ribeiro.

Att underlätta för fler pensionärer att gå tillbaka i arbete bidrar inte bara till fler erfarna kollegor utan också till att den enskilde fortsätter tjäna in pension.

Vårdförbundet arbetar på flera sätt för fler kollegor och ett hållbart yrkesliv där fler orkar arbeta heltid och vill stanna kvar längre i arbetslivet. Att underlätta ett förlängt arbetsliv bidrar till att stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Alla åtgärder som ger fler kollegor är nödvändiga eftersom personalen idag är hårt ansträngd. Vi behöver fler erfarna kollegor som väljer att fortsätta bidra med sin kunskap och erfarenhet. Det gynnar både patienterna och befintlig personal.