Har du sökt en utbildning och vill vara säker på att få ledigt? Då är det viktigt att söka tjänstledighet i god tid. Här kan du läsa om vad som gäller för ledighet vid studier.

Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara tjänstledig för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren. Studierna behöver inte vara kopplade till ditt arbete, men måste följa en viss plan (inte självstudier). Tjänstledigheten gäller för den tid som utbildningen tar, oavsett längd.

Inför studierna

Arbetsgivaren kan skjuta på din begärda ledighet i upp till sex månader, så tänk på att ansöka om tjänstledighet i god tid. Om arbetsgivaren skjuter på din ledighet har du rätt att få besked om när du kan börja studera. Använd gärna formuleringen ”Jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning”. Då faller ansökan om ledighet om du inte blir antagen och du behöver inte heller vänta med att begära ledigt tills du fått besked om du kommit in.

Rätt att avbryta ledigheten

Du har rätt att avbryta studierna och återgå i tjänst. Vi ledighet kortare än en vecka har du rätt att återgå omedelbart. Om du är ledig längre än en vecka, men kortare tid än ett år, kan arbetsgivaren skjuta upp din återgång i två veckor. Om du är ledig längre än ett år gäller en månad.

Efter studieledigheten

Efter studieledighet har du rätt att återgå i tjänst med likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som innan ledigheten påbörjades. Vill du ha möjlighet att arbeta på lovdagar under studierna måste du ha gjort en särskild överenskommelse om det med arbetsgivaren.

Ledighet för facklig utbildning

Ska du gå en facklig utbildning måste arbetsgivaren prioritera din ledighet. Du behöver inte heller ha arbetat en viss tid hos samma arbetsgivare. I förtroendemannalagen finns särskilda bestämmelser om fackliga utbildningar.

Tveka inte att kontakta Vårdförbundet Direkt om du har frågor kring ledighet vid studier.