Arbeta i Norden

För dig som vill arbeta i något av de nordiska länderna finns det goda möjligheter. Särskilt Norge är ett land där många med vårdyrken väljer att arbeta. Vi vet vad du ska tänka på och vad som behövs rent praktiskt om du vill arbeta i Norden.

Norden har sedan 1950-talet haft överenskommelser om en gemensam arbetsmarknad inom hälso- och sjukvård. Idag är det vanligt att till exempel svensk personal arbetar i Norge. Vi har samlat länkar till praktisk information för dig som vill veta mer.

Kontakter till Nordiska systerorganisationer inom Vårdförbundets yrken:

Nätverk i Norden

Norden.org

Dansk Sygeplejeråd

Arbeta i Norge

 Här har vi samlat information om vad du behöver göra rent praktiskt, om du vill arbeta i Norge. Innan eller efter att du går igenom nedan är det bra om du läser sidan Arbeta i Norden. Där finns det generell information som också berör Norge.

För att ansöka om legitimation/auktorisation i Norge är det viktigt att du läser igenom informationen på webbplatsen Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Till ansökan brukar behövas ett antal dokument som t exkopior på dina avgångsbetyg,  kopia på din legitimation från Socialstyrelsen och kopia på ditt pass.  Dokumenten behöver vidimeras av Notarius Publicus eller din högskola och för det behövs originalhandlingar. Inga fackliga organisationers vidimeringar accepteras av myndigheten i Norge. Men om du har ett Europeiskt yrkeskort registrerat hos Socialstyrelsen gör du en förenklad ansökan med hjälp av detta. Se

Länk till ”Om du vill arbeta i annat land”

Fackligt medlemskap

När du fått jobb i Norge är det viktigt att du blir medlem i ditt norska fackförbund för att få stöd och hjälp. Se sidan Nätverk i Norden för att hitta ditt förbund.

Om du räknar med att pendla mellan arbete i Norge och i Sverige kan du kvarstå som medlem och endast justera ditt beräknade löneläge. Kontakta Vårdförbundet Direkt som hjälper till med detta.

Tips!

Läs om hur du skaffar norsk legitimation.

Besök ”Grensetjänsten” som är en informationstjänst som ger gemensam information från myndigheter som sträcker sig över gränsen mellan Norge och Sverige.

På webbplatsen cribsnorge.se finns platsannonser och annan information för dig som vill jobba eller redan jobbar i Norge.

På bloggen The Baglady, som drivs av sjuksköterskan och medlemmen Kerstin Jonsson, finns även en användbar kom-ihåg-lista med sådant du behöver tänka på om du ska arbeta utomlands.