Tips inför löneförhandlingen

Löneförhandling mellan chef och medarbetare

Inför din första anställning eller när du byter arbete har du möjlighet att förhandla om både lön och villkor. Här får du tips på hur du kan förbereda dig före din löneförhandling. När du väl är anställd sätts din årliga lön i samtal med din chef utifrån hur du bidragit till verksamhetens utveckling och mål.

Här är några tips på sånt som är bra att tänka på när du ska löneförhandla med din chef.

Förbered dig väl inför löneförhandlingen

 • Undersök löneläge och villkor på den aktuella arbetsplatsen och på andra motsvarande arbetsplatser. Prata med den fackligt förtroendevalda, din lokala avdelning eller med oss, via Vårdförbundet Direkt: 0771-420 420.
 • Lämna inte löneanspråk skriftligt när du söker tjänsten, även om det står i annonsen. Det är när du blir aktuell för jobbet som ni kan börja diskutera löneanspråk.
 • Bestäm dig för vad din kunskap är värd och vilken lön du kan acceptera.
 • Diskutera med din blivande chef hur ditt uppdrag kommer att se ut, din roll i teamet och din egen utveckling (både i yrket och möjligheten till lönekarriär).
 • Fundera över vilka argument du ska använda och hur du ska beskriva din kunskap och kompetens. Bolla gärna argumenten med någon annan. Prata med dina förtroendevalda, lokala avdelningen eller Vårdförbundet Direkt för råd och stöd.
 • Förhandla även om förmåner utöver lönen. Stäm av med din förtroendevalda, lokala avdelning eller Vårdförbundet Direkt för råd och stöd kring vad som är möjligt.
 • Skriv ner vad ni kommit fram till under löneförhandlingen.
 • Acceptera ett nytt jobb först när ni är överens om villkoren.

I vilket års löneläge har din lön fastställts?

Kontrollera om din lön ingår i kommande års löneöversyn. Om inte ska du ingå i nästa års löneöversyn/lönerevision och därmed ha ett lönesamtal med din chef.

Viktigt med bra introduktion

Som ny på en arbetsplats är det viktigt att man får en bra introduktion. Ta även upp detta under anställningsintervjun och löneförhandlingen.

Andra förmåner

I många kollektivavtal finns det möjlighet att göra individuella överenskommelser i anställningsavtalet kring flera villkorsfrågor. Kontakta din förtroendevalda, lokala avdelningen eller Vårdförbundet Direkt för att ta reda på vad som gäller inom kollektivavtalsområdet hos din blivande arbetsgivare. Kommer du och arbetsgivaren överens om andra förmåner ska de regleras i anställningsavtalet.

Exempel på frågor som kan regleras i individuella avtal:

 • Särskilda ersättningar som OB och övertid
 • Arbetstid, restid, jour och beredskap
 • Pension

Läs noga igenom anställningsavtalet så att det speglar det ni kommit överens om.

Lycka till på ditt nya jobb!