Demokratihandboken är till för att stadgarna ska kunna användas på samma sätt i hela landet.

Stadgan är grunden för hur du och alla andra medlemmar i Vårdförbundet har förenats i en gemensam organisation. Vårdförbundets stadgar är medvetet ganska allmänt hållna. Styrkan med det är att organisationen inte ska vara så byråkratisk. Tanken är också att den ska vara lättare anpassa till våra medlemmars verklighet. En nackdel är att det då ibland kan kännas osäkert vad som egentligen ska gälla om man inte vet.

För att balansera för-och nackdelar finns  nu en handbok som ska göra det möjligt att ha en likadan tolkning och tillämpning av stadgarna i hela landet.

Genom demokratihandboken ska det bli möjligt att åskådliggöra medverkan och styrning inom Vårdförbundet och olika beslutade idéer kan sättas i samband med varandra.

Demokratihandboken är redan ett omfattande dokument. Det är kanske inte helt lätt för dig som medlem som har en konkret fråga om Vårdförbundet att hitta svaret här, men tveka i så fall inte att fråga direkt.  Du kan vända till förbundssekreterare Josefine Qvarfordt , josefine.qvarfordt@vardforbundet.se eller till din lokala avdelning.

Demokratihandboken