För vissa av oss är det långt kvar och för andra väldigt nära. Oavsett vilket är det viktigt att du tänker på vilken ersättning du kommer att få den dag du går i pension.

Din pension

Pension och försäkringar regleras både i lag och i kollektivavtal. Din pension kommer oftast från flera olika håll. Den allmänna pensionen från pensionsmyndigheten, tjänstepension från ditt kollektivavtal samt eventuellt ett eget frivilligt pensionssparande.

Pensionens delar:

Pyramiden ovan symboliserar de olika delarna i din pension. Hur stora delarna är och om alla finns med är individuellt. Eget sparande till pension är till exempel ett frivilligt komplement som du själv bestämmer om du behöver. Tjänstepension är inte någon självklarhet, men alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har en.

Är du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du vara säker på att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension.

Din allmänna pension: inkomstpension och premiepension

Den allmänna pensionen består av flera delar: inkomstpension och premiepension. Varje år avsätts 18,5 procent av din lön till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. De resterande 2,5 procenten går till premiepensionen. Du kan själv välja hur premiepensionen ska placeras. Nyligen infördes inkomstpensionstillägget. Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension.

Du tjänar in allmän pension genom hela livet men bara på lön upp till en viss nivå, för närvarande cirka 51  200 kronor per månad.

De som har haft låg eller ingen inkomst får en garantipension. Du kan få garantipension från 66 år.

Hur stor blir min allmänna pension?

Varje år får du ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten – ett årsbesked där du kan se hur mycket du hittills har sparat in till den allmänna pensionen. Den visar även en prognos om vad du beräknas få i pension om du arbetar till en viss ålder.

Ansöka om ålderspension

Du kan själv ansöka om ålderspension när som helst från 63 års ålder. Detta görs till Pensionsmyndigheten. Du väljer själv hur stor del av din ålderspension som du vill ta ut: 25, 50, 75 eller 100 procent. Du kan när som helst ändra omfattning eller till och med sluta ta ut pensionen om du vill.

Mer information om den allmänna pensionen

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen. På deras webbplats finns mer information om den allmänna pensionens olika delar.

Din tjänstepension

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och utgör många gånger en betydande del av din framtida pension. Då den allmänna pensionen har ett intjänandetak som innebär att du inte tjänar in mer till allmän pension vid inkomster över cirka 51 200 kronor per månad, blir tjänstepensionen viktigare ju högre lön du har

De flesta som arbetar har tjänstepension men den är inte någon självklarhet. Är du på en arbetsplats med kollektivavtal så kan du vara säker på att din arbetsgivare sätter av pengar till din tjänstepension.

Hur stor blir min tjänstepension?

Det finns två olika typer av tjänstepension: förmånsbestämd och premiebestämd. I en förmånsbestämd pension är du garanterad en viss procentsats av din slutlön när du går i pension.

I en premiebestämd pension är det istället bestämt hur mycket din arbetsgivare ska betala in. Hur stor sedan din pension blir beror på insättningarnas storlek, hur stor avkastningen blir och förvaltningsavgifternas storlek. Du kan själv påverka din tjänstepension genom de val du gör, men du måste inte göra några val. De val som avtalens parter valt ut är säkra alternativ med låga kostnader

Tjänstepensionen innehåller extra försäkringsskydd

I tjänstepensionen ingår också trygghetsförsäkringar så som sjukpension och möjlighet till olika efterlevandeskydd - ersättningar som ger ekonomisk trygghet till dina efterlevande vid dödsfall. Läs mer på sidan Försäkringar här på vår webbplats.

Min tjänstepension

Det finns flera olika tjänstepensionsavtal och vilket du tillhör beror på var du arbetar. De vanligaste avtalen för Vårdförbundets medlemmar är:

  • Kommun- eller landstingsanställd – KAP-KL, AKAP-KR
  • Privatanställd - ITP
  • Statligt anställd – PA 16

Har du arbetat inom olika avtalsområden kan du ha fler än en tjänstepension.

Privat pensionssparande

Från 2016 försvann avdragsrätten till privat pensionssparande.  Fortsätter du att spara i din privata pensionsförsäkring får du betala skatt, både när du sätter in pengarna och när du tar ut dem. Det innebär med andra ord dubbel beskattning. Har du sedan tidigare ett privatpensionssparande är det därför viktigt att du ser över ditt sparande och väljer en annan sparform.

Det finns många olika sätt att spara till pension och det är självklart bra att se över hela ekonomin när du funderar kring ditt pensionssparande. Det finns flera alternativa sparformer. Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring är exempel på alternativ som tagits fram inom bank- och finanssektorn.

Löneväxling för dig med månadslön över 51 200 kronor

Löneväxling är dock inte lönsamt för alla och erbjuds inte av alla arbetsgivare. Du som tjänar över 51 200 kronor i månaden efter löneväxlingen kan tjäna på att växla lön mot pension. Om du blir sjuk, arbetslös eller är föräldraledig kan du komma att få sämre ersättning.

Gör en prognos över din pension

På webbplatsen minpension.se kan du ta fram en prognos över hela din framtida pension. I prognosen ingår både din allmänna pension och din tjänstepension.

Min pension.se är ett samarbete mellan Pensionsmyndighetens och pensionsbolagen.