Det är viktigt att synas när vi träffar medlemmar på arbetsplatsen och vid andra möten, events och mässor. Mässmonter, rollups och broschyrställ finns att låna. Vid mässor är det viktigt med rätt exponering i såväl montern som på kläder. Läs hur du bokar material och tips på hur du lyckas bäst med ditt mässdeltagande.

Låna och boka material för mässan

Kontakta gärna din lokala avdelning om du behöver låna mässmaterial för ett särskilt event. De flesta lokala avdelningarna har rollups för utlåning.

Även i Medlemsbutiken kan man boka mässbord, tält, rollups, och broschyrställ. 

Boka mässmontertunna, rollups och broschyrställ från Medlemsbutiken Observera att länken kräver att du är inloggad och fungerar bara om du har rätt behörighet.

Rätt och fel i montern

Mässor är en viktig del av Vårdförbundets totala kommunikation. Rätt exponering av varumärket, såväl i själva montern som på kläder, är avgörande för besökarens uppfattning och intryck av vårt deltagande. Ett tydligt mål med mässdeltagandet är också avgörande för ett lyckat resultat.

Ska du vara med på en mässa? Då finns det några saker som det är bra att tänka på . Läs och skriv ut pdf: en Rätt och fel i montern.

Rätt i montern är t ex:

  • Stäng av mobiltelefonen.
  • Välkomna alla besökare.
  • Var aktiv och utåtriktad mot besökarna på mässan. Besökarna är ju på mässan för att de är intresserade av branschen/området.
  • Kroppspråket är 75 procent av det vi kommunicerar utåt. Håll gärna i en broschyr för att inte hamna med armarna i kors.
  • Sätt upp egna kontaktmål för varje dag, då kommer du att vara sysselsatt med att ta kontakt med besökare istället för att bli rastlös och trött.
  • Ställ gärna en öppen fråga till din besökare: Vad?, Hur?, På vilket sätt?
  • Motivera dig själv och dina kollegor och intressera er för alla era besökare i montern.

Relaterat material