Vårdförbundet är en Fair Union. Det betyder att vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att vi alltid står upp för våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter. Begreppet Fair Union står för ett förhållningssätt som ska prägla hela Vårdförbundet.
 • Fair union, fair trade-blommor

  Vårdförbundet är en Fair Union

  Att vara en Fair Union innebär att vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att vi lever upp till våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter.

 • Fair trade bomull i korg

  Vårdförbundets miljöarbete

  Vårdförbundet bedriver sedan 2011 ett aktivt och systematiskt miljöarbete i riktning mot ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Miljöarbetet ingår i vårt hållbarhetsarbete som en Fair Union

 • Flickor som deltar i projektet girl child

  Girl Child Education Fund

  Vi stöttar projektet Girl Child Education Fund som är en fond som arbetar för att afrikanska föräldralösa flickor ska få en skolutbildning. De flesta av dessa flickor är föräldralösa på grund av HIV/AIDS, och fonden stöder flickor vars förälder/föräldrar arbetat som sjuksköterskor. Projeket drivs av International Council of Nurses och Florence Nightingale Foundation.