Du som är född mellan 1958 och 1985 och har en fast månadslön över 44 375 kr eller som vid årsskiftet 22/23 hade en förmånsbestämd ålderspension (FÅP) har fått eller kommer att få ett erbjudande om att byta till tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

Har du frågor om valet? Anmäl dig till webbinarium hos OFR 24 april, 9 maj eller 24 maj

En förmånsbestämd ålderspension innebär något förenklat att de 5 bästa årslönerna under perioden 2014-2020 räknas upp med prisbasbeloppet till 2022 års nivå. Dessa löner delas med 5 och görs om till en snittlön. Om denna snittlön överstiger 44 375 kr har du ett FÅP-intjänande.  

I FÅP inkluderas all lön som till exempel jour, beredskap eller övertid. Om du tillhör någon av dessa grupper har du fått eller kommer du att få ett brev hem med information om att du kan byta tjänstepensionsavtal från KAP-KL till AKAP-KR.  

Om du väljer att inte göra något kommer du fortsätta vara kvar i KAP-KL. Väljer du att byta till AKAP-KR kommer din intjänade FÅP att räknas om till en speciell livränta som räknas upp med inkomstbasbeloppet varje år samt att du tjänar in extrapremier på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp fram tills du fyller 65 år.     

Gör ditt val senast 31 maj  

Du kan göra ditt val mellan 1 april och 31 maj 2023. I brevet som du får hem och på länkarna nedan kan du läsa mer om hur de olika avtalen fungerar och hur du kan tänka kring valen. 

Vårdförbundet, din arbetsgivare eller pensionsbolag får tyvärr inte ge dig råd hur du ska välja. Som fackförbund är vi förbjudna enligt lag att ge finansiell rådgivning.

Se en film som förklarar dina val

Här kan du läsa mer

Har du frågor om valet? Anmäl dig till webbinarium hos OFR 24 april, 9 maj eller 24 maj

Partsgemensam information om val av AKAP-KR istället för KAP-KL

AKAP-KR och KAP-KL – nya bestämmelser från 1 januari 2023