Nyheter för förtroendevalda

 • Löneöversyn och lönesamtal för dig anställd i kommun eller region

  I och med att vi sagt upp det centrala kollektivavtalet för kommuner och regioner, HÖK16, så är även vårt löneavtal uppsagt inom SKL-området. Det innebär att vi inte kan påbörja någon löneöversyn 2019 med arbetsgivaren och du som medlem kan inte heller ha ett lönesamtal där ni pratar siffror eller procent.

 • Ny uppdragsbeskrivning förtroendevald på arbetsplats

  Den 18 december 2018 beslutade förbundsstyrelsen en ny version av uppdragsbeskrivning förtroendevald på arbetsplats. Den ersätter tidigare rollbeskrivning från 2015.

 • Vanliga frågor och svar om höjd medlemsavgift

  Den 1 januari 2019 höjer Vårdförbundet medlemsavgiften med 30 kronor per månad. Från nuvarande 265 kr till 295 kr per månad. Här hittar du information som du som förtroendevald kan använda när medlemmarna vänder sig till dig med frågor kring avgiftshöjningen.

 • Medlemmar berättar på nya affischer

  Nu finns fyra inspirerande medlemsberättelser som affischer. Sätt upp dem på arbetsplatsen eller på andra ställen där medlemmar och kollegor passerar.

 • Skapa din egen kontaktaffisch

  Öka din synlighet som förtroendevald på arbetsplatsen genom att skapa och sätta upp din personliga kontaktaffisch!