Nyheter för förtroendevalda

 • Grattis på Skyddsombudens dag

  Den 25 oktober firar vi skyddsombudens dag. Vi passar på att uppmärksamma skyddsombud lite extra och synliggöra det viktiga uppdraget. Håll dig uppdaterad här om ditt ansvar och och rättigheter! Titta på filmerna med arbetsmiljöutbildning från Sunt Arbetsliv.

 • Rätt verktyg gör jobbet bättre

  Är du skyddsombud eller kanske chef? Du vet väl att Suntarbetsliv har kostnadsfria webbkurser i arbetsmiljö, som är öppna för alla? En god arbetsmiljö ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och personalomsättning. Dessutom minskar risken för olyckor på arbetet. Resultatet blir allra bäst när skyddsombud och chef går kursen tillsammans!

 • Var med och påverka delegeringsrutinerna på din arbetsplats

  Känner du och dina kollegor oro inför de nya delegeringsreglerna som börjar att gälla från årsskiftet? Vi ger dig en överblick kring vad som gäller – plus diskussionsmaterial som gör att ni kan ge inspel till samverkan om delegeringsrutinerna.

 • Är matraster onödiga eller omöjliga att ta ut?

  – Det finns de som har så hög arbetsbelastning att det inte finns möjlighet att sitta ostört och ta sin matrast. De blir avbrutna hela tiden. En del tycker att man lika gärna kan vara utan rast och faller till föga för att verksamheten trycker på. Men att hoppa över raster är inte förenligt med ett långt arbetsliv, menar Ola Sjöholm, ombudsman på Vårdförbundet. Läs gärna artikeln och intervjun i tidningen Arbetet!

 • Konferensen Gilla Jobbet 26 oktober

  Den 26 oktober 2017 genomförs Gilla Jobbets stora event för tredje gången. Temat är Den hållbara arbetsplatsen. Eventet som är i Stockholm är redan fullbokat men det finns planer på kommande tillfällen i Malmö, Göteborg, Falun och Umeå under 2018.