Aktuellt för förtroendevalda

 • Värva en kollega 2021

  Vi är många men kan bli fler - värva en kollega!

  Den 1 maj startar årets stora kampanj för ett växande Vårdförbund. Som tidigare år har du möjlighet att värva nya kollegor under kampanjen och få en premie, värvar du fler får du mer! Nytt för i år är att du får Sverigechecken (värde 150 kr) för varje medlem du värvar.

 • Ny webbutbildning! En tuff torsdag – när skyddsombudets arbete sätts på prov

  Nu finns en ny webbutbildning i Kunskapsrummet om arbetsmiljö. Följ med skyddsombudet Kalle till jobbet en tuff torsdag. Hur gör Kalle för att ta tag i arbetsmiljöproblemen på sin arbetsplats?

 • Guide till bra länkar om arbetsmiljöarbete

  Vad får dig att må bra på jobbet? Hur kan vi förebygga ohälsa? Prata med dina kollegor och hur ni tillsammans kan förbättra er gemensamma arbetsmiljö! Vi har samlat bra länkar till information om systematiskt arbetsmiljöarbete och om Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö.

 • Samverka för en bättre arbetsmiljö och friskare arbetsplats

  Sjukfrånvaro drabbar alla, inte bara den som blir sjukskriven, utan också kollegorna på arbetsplats. Medlemmar i verksamheter där sjukfrånvaron är hög får sämre möjligheter att utvecklas och cheferna får svårare att rekrytera och behålla personal. Men genom samverkan och förankring i medlemmarnas kunskap och erfarenhet om verksamheten och den egna arbetsmiljön finns möjlighet att hitta konstruktiva lösningar.

 • GDPR: Stärkt skydd för medlems personuppgifter

  Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Vårdförbundet och du som förtroendevald berörs i hög grad eftersom vi dagligen hanterar särskilt känsliga personuppgifter som medlemskap i fackförening.