Nyheter för förtroendevalda

 • Nytt stöd för arbetsmiljöarbete i statlig sektor

  Med start till hösten kommer Partsrådet inom den statliga sektorn att börja erbjuda konkreta tjänster som ska ge lokala parter stöd i arbetet för friskare arbetsplatser.

 • Medlemmar berättar på nya affischer

  Nu finns fyra inspirerande medlemsberättelser som affischer. Sätt upp dem på arbetsplatsen eller på andra ställen där medlemmar och kollegor passerar.

 • GDPR: Nu erbjuder Vårdförbundet identifiering med BankID

  Redan nu behöver medlem identifiera sig så att vi kan hantera känsliga personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt. Efter sommaren kommer även du som förtroendevald att behöva identifiera dig. Du kommer att få mer information i god tid.

 • GDPR: Stärkt skydd för medlems personuppgifter

  Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Vårdförbundet och du som förtroendevald berörs i hög grad eftersom vi dagligen hanterar särskilt känsliga personuppgifter som medlemskap i fackförening.

 • Ersätt gamla rekryteringsbroschyrer med de nya

  I samband med att GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 behöver vi ändra formuleringen i vår medlemsansökan. Det innebär att alla tryckta rekryteringsfoldrar med den gamla texten om samtycke blir ogiltiga och måste slängas. Byt ut mot de nya!