Från och med den 1 juli 2023 gäller nya regler om vem som får använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Bland annat behövs det ett bevis, då undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

För att få använda titeln undersköterska behöver man ett bevis att man får använda den. Det innebär till exempel att man inte får kalla sig undersköterska och att det inte får stå att man anställd som undersköterska i anställningsavtalet.

Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får dock fortsätta använda titeln under tio år. Om man bryter mot bestämmelsen och använder titeln undersköterska utan att man får göra det, kan man straffas med böter. Du kan läsa mer om det här.

Godkänt betyg

För att få ett bevis om att använda titeln krävs att du har godkända betyg från en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasienivå. Arbetslivserfarenhet och andra meriter kan också vägas in om du inte helt klarar betygskraven. Vad som krävs kan du läsa om här.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro om ändringen:

–  Det är bra att skyddad yrkestitel nu införs för undersköterskor. Det säkerställer kompetensen och att utbildningen ser likadan ut över hela landet även om detta kommer att ta sin tid. Det finns en övergångsregel som gäller i 10 år. Den skyddade yrkestiteln innebär rätt utbildning för arbetet och gör det därmed säkrare både för dem själva, kollegor och patienter. Viktigt också att det är tydligt vad det innebär att vara undersköterska respektive sjuksköterska, säger Sineva Ribeiro.

Läs mer i vår FAQ.