Möten med medlemmar

Möten med medlemmar kan se olika ut. Ena stunden kan det handla om ett samtal med en kritisk medlem. Nästa stund behöver du samla alla medlemmar till ett möte om en aktuell fråga. Bemötande, engagemang och planering är viktiga delar för ett bra möte. Här har vi samlat några tips och verktyg som kan hjälpa dig i dina möten med medlemmar.

Presentera dig som förtroendevald

Se till att det finns tydlig information på arbetsplatsen om att det är du som är förtroendevald för Vårdförbundet. En anslagstavla eller annan plats där dina kollegor söker information är bra. Presentera dig alltid för nya medarbetare eller medlemmar du inte känner. Du kan också beställa skylten Förtroendevald i medlemsbutiken eller via din lokala avdelning. Då synliggör du ditt uppdrag även för andra.

Samla medlemmar till medlemsmöten

Att locka kollegorna till medlemsmöten är inte alltid lätt. Vissa vill inte engagera sig och andra har svårt att få tiden att räcka till. Många gånger sätter arbetet stopp. Alla kan inte delta samtidigt. Här är några tips på hur du kan planera och ordna ditt medlemsmöte.

Webbtjänst visar dina medlemmar

I webbtjänsten Medlemmar kan du se vilka medlemmar som finns på din arbetsplats. För att få tillgång till tjänsten behöver du ett webbkonto på Vårdförbundets webbplats. Kontot skapar du här. Om du redan har ett konto hittar du tjänsten Medlemmar när du loggar in. Här kan du se en pdf med instruktion i tjänsten Medlemmar som är en del i medlemssystemet Komet. Tjänsten finns också i Vårdförbundets app som du kan ladda ner via webbplatsen.

Vårdförbundets app

I Vårdförbundets app har vi samlat tjänsterna sök kontakt, medlemmar och medlemsrekrytering. Läs mer om Vårdförbundets app här
Du laddar ner appen på webbplatsen genom att ange vilket mobilnummer den ska skickas till. Följ därefter de instruktioner du får.

Fråga hur andra gör

Har du kontakt med andra förtroendevalda? Om inte kan du börja med att ta kontakt med de förtroendevalda som arbetar nära dig. Fråga dem hur de gör. Du kan också delta på de träffar för förtroendevalda som din lokala avdelning ordnar. Läs också gärna våra intervjuer med några förtroendevalda som har konkreta tips i Förtroendevalda berättar.

Att möta kritiska medlemmar

Som förtroendevald möter du alla typer av frågor från medlemmar. Ibland är frågorna kritiska. Genom att lyssna, visa intresse och bemöta kritik och synpunkter på ett trevligt sätt når du långt. Här har vi samlat några tips om att möta kritiska medlemmar.

Bra material att ha till hands

Välj ut bra trycksaker och annat material som du kan ha till hands i olika typer av möten med medlemmar. Har du möjlighet att visa en film eller presentation? Eller kan du dela ut broschyrer i samband med mötet? Välj material utifrån vilket ämne som engagerar dig och dina kollegor. Här finns ett urval av bra material.