Du inbjuds i att delta i olika aktiviteter som förtroenderåd, förtroendeträffar och grundutbildning.

Inbjudan till förtroenderåd och grundutbildning skickas med e-post ungefär en månad i förväg. På vår webbplats "Aktiviteter och Utbildningar" hittar du årets inplanerade möten.

Förtroenderåd

Förtroenderådet är en mötesplats för styrelsen och förtroendevalda på arbetsplatsen för att diskutera, få och ge råd i det politiska arbetet samt öka vår gemensamma och individuella kunskap och kompetens. Förtroendevalda på arbetsplatsen är en viktig länk till medlemmarna i styrelsens förankringsprocess.

Mötets syfte är att ge förtroendevalda på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvarstagande i avdelningens verksamhet.

Förtroendeträff

Styrelseledamotens roll och ansvar är:

  • att inom sitt område regelbundet anordna träffar med förtroendevald på arbetsplatsen, ungefär en gång per månad.
  • att leda mötet och skapa förutsättningar för en bra dialog samt stödja och coacha förtroendevalda i sitt uppdrag.

Mötes syfte är:

  • att ge möjlighet för förtroendevalda på arbetsplatsen att lyfta och diskutera aktuella frågor i vardagen.
  • att tillsammans med Vårdförbundets politiksom stöd finna strategiska vägar och konkreta ideér till att aktivt driva och påverka vårdens och professionens utveckling.
  • att vara en del i styrelsens politiska förankringsprocess.
  • att få information om vad som händer och är på gång i verksamheten och i Vårdförbundet.
  • att bidra till kunskap och kompetenspåfyllnad i uppdraget som förtroendevald.