Att träffas, prata och kanske äta en matbit eller att göra något annat tillsammans arbetskamrater/medlemmar i kombination med facklig information, är ett sätt att stärka den fackliga gemenskapen.

Vårdförbundet avdelning Gävleborg har därför avsatt pengar för att stimulera förtroendevalda att ordna medlemsaktiviteter.

Endast inköp från restauranger i anslutning till sjukhusen samt ICA, Hemköp eller Coop ersätts.

Medlemspengen innebär max 120 kr/medlem och år (ingen alkohol).

  • Kontakta Vårdförbundet Gävleborg för att fastställa mötesdatum samt för att beställa ett fakturaunderlag.
  • Skicka en kallelse till dina medlemmar, där ska anges dag, plats och tid.
  • Förtäring kan endast beställas från Sjukhusrestaurangerna, ICA, Hemköp eller COOP.
  • Skapa en deltagarlista över de medlemmar som deltagit, anteckna med namn och personnummer.
  • Skriv minnesanteckningar, kortfattad sammanställning av frågor som togs upp.
  • Skicka in kallelsen, deltagarlistan och minnesanteckningarna till Vårdförbundet Box 3260, 103 65 Stockholm.
    Viktigt! Kallelse, deltagarlista och minnesanteckningar skickas snarast.

Alla utlägg ska betalas med faktura (OBS! Max 120 kr/medlem inklusive moms)

Vill du ansöka om medlemspeng, kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Vi ser fram emot att höra av dig!