Att träffas, prata och kanske äta en matbit eller att göra något annat tillsammans arbetskamrater/medlemmar i kombination med facklig information, är ett sätt att stärka den fackliga gemenskapen.

Vårdförbundet avdelning Gävleborg har därför avsatt pengar för att stimulera förtroendevalda att ordna medlemsaktiviteter.

Nytt från februari 2020 är att vi endast tillåter att inköp sker från restauranger i anslutning till sjukhusen samt ICA, Hemköp eller COOP.

Medlemspengen innebär max 100 kr/medlem och år (ingen alkohol).

  • Kontakta Vårdförbundet Gävleborg för att fastställa mötesdatum samt för att beställa ett fakturaunderlag.
  • Skicka en kallelse till dina medlemmar, där ska anges dag, plats och tid.
  • Förtäring kan endast beställas från Sjukhusrestaurangerna, ICA, Hemköp eller COOP.
  • Skapa en deltagarlista över de medlemmar som deltagit, anteckna med namn och personnummer.
  • Skriv minnesanteckningar, kortfattad sammanställning av frågor som togs upp.
  • Skicka in kallelsen, deltagarlistan och minnesanteckningarna till Vårdförbundet Box 3260, 103 65 Stockholm.
    Viktigt! Kallelse, deltagarlista och minnesanteckningar skickas snarast.

Alla utlägg ska betalas med faktura (OBS! Max 100 kr/medlem inklusive moms)

Vill du ansöka om medlemspeng, kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Vi ser fram emot att höra av dig!