Vårdförbundet deltar, med andra organisationer, i ett projekt för att stärka fackliga organisationer att nå ut med information till flyktingar i området kring Medelhavet.

Länderna kring Medelhavet tar emot en stor del av dem som tvingas till flykt från krig och fattigdom. De senaste årens konflikter och kriget i till exempel Syrien har lagt ett stort ansvar på vissa länder som tar emot stora mängder människor.

De offentliga tjänster som tillhandahåller vård, utbildning, vatten, el och avfallshantering med mera har svåra utmaningar. PSI, Internationalen för offentliganställda. driver tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision och ST sedan 2017 ett projekt I Libanon, Algeriet, Tunisien och Jordanien för att stärka de fackliga organisationer vars medlemmar arbetar med direkt flyktingmottagande.

De behöver sprida kunskap om flyktingars rättigheter som rätten till hälsa, det vill säga att hälsopersonal även finns till för de utan papper och de som bor I flyktingläger sedan kort och lång tid.

Ett ytterligare mål är att flyktingar ska få tillgång till offentliga tjänster utan diskriminering. Detta särskilt om det egna landet har svårt med resurser och det finns rädsla att stora mängder migranter och flyktingar kan ha en negativ inverkan på arbetsmarknaden. 

Läs mer om projektet på PSIs webbplats