Vårdförbundet arbetar i flera internationella samarbetsprojekt. Där stöttar vi bland annat flyktingar, grön omställning samt organisering av hälso- och sjukvårdspersonal.

Flyktingar, migranter och mänskliga rättigheter

UNHCR beräknar idag att det finns över 114 miljoner människor på flykt i världen pga krig, konflikt och klimatförändringar. De största mottagarna av flyktingar och migranter är grannländer, oftast låg och mellaninkomstländer. Många barn växer upp i informella läger med minimal tillgång till offentliga tjänster som vatten, hälsovård, skola, el och avlopp. Rätten till hälsa är central.

Vårdförbundet deltar sedan 2017 med flera svenska förbund inom Public Services International, PSI, i ett projekt för flyktingar och migranters mänskliga rättigheter och tillgång till offentliga tjänster. Här arbetar vi med de libanesiska, jordanska, tunisiska och algeriska fackförbunden för att de ska nå de allra mest utsatta utan diskriminering. Detta är särskilt viktigt så ofta har svårt med resurser och det kanske finns rädsla att stora mängder migranter och flyktingar kan ha en negativ inverkan på arbetsmarknaden. Läs mer om projektet på PSIs webbplats

Organisering av hälso- och sjukvårdsanställda i Sydostasien

I Indien, Nepal, Indonesien, Filippinerna och Malaysia arbetar hälso- och sjukvårdspersonalen ofta väldigt utsatt. Det finns en stor informell sektor där många kvinnor arbetar som community health workers, lady health workers eller så kallade ashas. Under pandemin betalade dessa oftast kvinnor ett högt pris för sitt viktiga arbete. De hade svårt att få ut löner, skyddsmaterial, ha rimliga arbetstider och arbetsmiljö. Många arbetade ensamma ute i samhället, och drabbades själva av covid liksom deras familjer. Stigma och våld var ett stort problem. Vårdförbundet, Vision och Kommunal deltar sedan 2023 i ett projekt som drivs av PSI med mål att organisera hälso- och sjukvårdspersonal och bygga facklig styrka. Se gärna PSIs korta film om kollegorna i Sydostasien.

Grön och rättvis omställning 

Många länder i Afrika och Sydamerika är redan idag hårt drabbade av klimatförändringar. För dem som arbetar inom offentliga tjänster: hälsovård, vatten, avlopp, energi och sociala tjänster, är det tydligt att dessa sektorer måste bli en del av en grön omställning. De möter nya sjukdomar, hanterar väderrelaterade krissituationer och upplever en starkt förändrad arbetsmiljö. I projektet där Zambia, Kenya, Egypten, Tunisien, Peru och Colombia deltar har fackliga ledare utbildats i klimatarbete och med sina förbund skapat handlingsplaner och påverkansarbete för hur de ska bli en del av en positiv förändring inom sina sektorer. Det kan vara olika insatser såsom bättre sortering av medicinskt avfall, gröna klausuler i kollektivavtal, nya arbetsmetoder och opinionsbildning. Projektet stöds av Vårdförbundet samt Kommunal, Vision, ST, Akademikerförbundet SSR och SEKO - alla medlemsorganisationer i PSI.    

Vi har också ett projekt i Palestina, läs gärna mer