Vårdförbundet deltar, med andra organisationer, i ett projekt kring Medelhavet för att flyktingar och migranters mänskliga rättigheter och tillgång till offentliga tjänster såsom vatten, hygien och hälsa.

UNHCR beräknar idag att det finns ca 100 miljoner människor på flykt i världen. Länderna kring Medelhavet tar emot en stor del av dem som tvingats lämna sina hem i flykt från krig, klimatförändringar och fattigdom.

Offentliga tjänster såsom hälso- och sjukvård, utbildning, vatten, el och avfallshantering har stora utmaningar att nå fram till alla. PSI, Internationalen för offentliganställda driver tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision och ST sedan 2017 ett projekt I Libanon, Algeriet, Tunisien och Jordanien för att stärka de fackliga organisationer vars medlemmar arbetar med direkt flyktingmottagande.

Förbunden som finns på plats har höjt kunskapen om flyktingars rättigheter – t ex rätten till hälsa. Det är viktigt att hälsopersonal finns till även för de utan papper och de som bor i flyktingläger.

Ett ytterligare mål är att flyktingar ska få tillgång till offentliga tjänster utan diskriminering. Detta särskilt om det egna landet har svårt med resurser och det kanske finns rädsla att stora mängder migranter och flyktingar kan ha en negativ inverkan på arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet på PSIs webbplats