• Utfallet av årets löneöversyn

    Vårens största fokus i Halland har varit den årliga löneöversynen. Vi har avslutat med regionen och samtliga 6 kommuner. Här kan du läsa om utfallet.