Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte.

Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar och driver du Vårdförbundets verksamhet inom avdelningen i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar, kongressbeslut, förbundsstyrelsebeslut samt årsmötesbeslut.

Styrelseuppdraget innebär därmed ett stort fokus på att leda och organisera, prioritera, kommunicera, mobilisera och påverka.

Fakta

Rollbeskrivningarna är beslutade av Förbundsstyrelsen under 2015/2016. I pdf:erna hittar du den fullständiga texten.

Som avdelningsstyrelseledamot är närhet och dialog med medlemmar, förtroendevalda på arbetsplatsen och andra förtroendevalda en stor del av uppdraget. Tillsammans med styrelsen ansvarar du för att organisera de resurser som finns och du är även själv med och utvecklar och genomför mötesplatser inom avdelningen.

Du har stora möjligheter att utifrån ditt eget engagemang prägla uppdraget under den tid du har det, med hänsyn taget till de behov som avdelningsstyrelsen gemensamt identifierar.

Val av ordförande och viceordförande sker på årsmötet och i övrigt utvecklar varje styrelse på egen hand sitt sätt arbeta. Styrelsebeslut sker ofta i grupp på styrelsens möte, men det är viktigt att vara medveten om att var och en i styrelsen är vald av medlemmarna och har ett eget ansvar.

Förutom det mandat som du får genom medlemmarnas förtroende och lagstiftning så har du också en kraft i att styrelsen är lokal arbetstagarorganisation med de befogenheter som följer av förbundsstyrelsens beslut samt lagar och avtal.

Uppdraget som avdelningsstyrelseledamot skiljer sig åt beroende på förutsättningarna. Det är skillnad om du är vald i en avdelning med 3 000 medlemmar eller i en med 15 000 medlemmar.