Hur kan ni på er arbetsplats bidra till ett mer klimatsmart samhälle? Diskutera med dina kollegor och skicka in era bästa förslag.

Se filmen Klimatet är en facklig fråga

Börja enkelt

Samla kollegorna på arbetsplatsen eller i ditt team till ett fika-möte för ett inledande samtal. Eller bjud in till ett medlemsmöte. För lite anteckningar om vad som blir sagt. Låt chefen vara med i samtalet eller berätta efteråt om vad ni kommit fram till. Fråga om hur miljö- och klimatarbetet ser ut idag, vad som planeras och hur ni tillsammans kan jobba för en mer hållbar och klimatsmart arbetsplats. Ni kan också ta upp miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till er arbetsplats vid ett APT.

Läs också Sineva Ribeiros uppmaning kring Fridays for Futures utmaning. 

Union to Union - därför är klimatet en facklig fråga

Använd vårt diskussionsunderlag

Vi har sammanställt ett diskussionsunderlag som kan vara till hjälp. Skriv ut och lägg fram i exempelvis fikarummet.

Diskussionsunderlag. Låt oss prata miljö och hållbarhet på arbetsplatsen. 

Förslag på frågeställningar

Här är frågeställningarna från diskussionsunderlaget:

Övergripande

 • Vad skulle vi kunna göra på vår arbetsplats för att den ska bli mer klimatsmart?
 • Finns det en planering eller process för att minska klimatpåverkan hos oss?
 • Vem ansvarar för den i så fall?

Fler frågor

 • Vilka möjligheter finns det att välja klimatsmarta, socialt och etiskt hållbara alternativ vid inköp av mat och material till verksamheten. Till exempel Fairtrade-produkter.
 • Arbetar vi på ett sätt eller har arbetsprocesser som gör att det går åt mer energi än vad som behövs? Hur kan vi enkelt ändra på det?
 • Hur ser avfallshanteringen ut hos oss? Finns det bra möjligheter att källsortera och återvinna?
 • Finns det moment i arbetet som kan förändras så att man kan minskar förbrukningen av olika typer av engångsmaterial?
 • Vilken möjlighet finns att hänga med i klimatforskningen och finns den kompetensutveckling
  vi behöver på arbetsplatsen? Det kan till exempel handla om att lära sig mer om hur ett varmare klimat påverkar människan, nya typer av sjukdomar eller vad som behövs göras vid en värmebölja.
 • Hur väl rustad är vår arbetsplats för ett ändrat klimat, tex varmare somrar? Hur varmt är det i våra lokaler när temperaturerna är som högst? Vad kan och vad behöver ändras i våra lokaler
  för att se till att vi har god arbetsmiljö och säker vård?

Skicka in era miljötips

Skicka in tipsen som kommer från era diskussioner via formuläret nedan. Skriv i fritextfältet eller bifoga en fil.

Tipsen som kommer in publiceras här på webbplatsen under hösten. Namn kommer inte att publiceras, endast tipsen och arbetsplats.

Våra miljötips

Dina personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande